Заповед за избор на доставчик по схема училищен плод