Състав на Обществен съвет

Списък на членовете на Обществения съвет

Председател:

Митко Асенов Радичeв-mail: radichev11@abv.bg

Членове:

  1. Анелия Ясенова Карамфилова -e-mail:anikaramfilova1@abv.bg
  2. Рафика Смаилова Пехливанова – e-mail: Rafika_76@mail.bg
  3. Илиана Веселинова Чернева – e-mail: 8504iliana@mail.bg
  4. Наталия Златкова Милевска -e-mail:nataliq_milevska@abv.bg