Състав на Обществен съвет

Заповед за определяне на състава на Обществения съвет

Протокол от събрание на родителите за избор на членове на обществен съвет

Заповед за определяне на състава на обществения съвет

 

Списък на членовете на Обществения съвет

Представител на общината:

Митко Асенов Радичeв- mail: radichev11@abv.bg

Родители:

  1.  Ведиха Шефкетова Сиракова  -e-mail:
  2. Диляна Карамфилова Пехливанова – e-mail: dilyana8208@abv.bg
  3. Авиша Юмер Мандраджиева – e-mail: avichamandraji@abv.bg
  4. Соня Веселинова Кехайова – e-mail: sonykehayova@abv.bg