Състав на Обществен съвет

Протокол от събрание на родителите за избор на членове на обществен съвет

Заповед за определяне на състава на обществения съвет

 

Списък на членовете на Обществения съвет

Представител на общината:

Митко Асенов Радичeв- mail: radichev11@abv.bg

Родители:

  1. Анелия Ясенова Карамфилова -e-mail:anikaramfilova1@abv.bg
  2. Ведиха Шефкетова Сиракова-
  3. Илиана Веселинова Чернева – e-mail: 8504iliana@mail.bg
  4. Диляна Карамфилова Пехливанова-