Компютърен кабинет

От 2005 година училището разполага с добре оборудван компютърен кабинет. В помощ на учители и ученици са седем компютъра, принтери, скенер, ксерокс, мултимедия. От 2015 година са закупени нови шест лаптопа.