Библиотека

В помощ на учебната дейност, както и за извънкласни дейности учители и ученици разчитат на библиотеката. В нея учениците могат да намерят любима книга, учебни материали, занимателни списания,художествена и научна литература. В библиотеката се съхраняват декори, костюми, озвучителна техника.