Контакти

PictureДиректор: Росен Асенов Миланов

  Образование: Висше-магистър, специалност „Физика и математика“, ПУ „Паисий Хилендарски”

e-mail: info-2100706@edu.mon.bg
Телефон:
0878650962 ; 0876002755