История

10805721_682265651872312_7768179445231454843_nВремето е в нас и ние сме във времето….

Името, думите и делата на Апостола винаги са вдъхвали у нас, от една страна гордост, а от друга отговорност към работата ни.

Разглеждаме летописните книги и се връщаме назад във времето, откъдето започва историята на това училище, а тя е написана от всички, които са минали оттук.

Училището в село Боровина е открито през 1913г. Първият учител е  Христо Ташев, който е от съседното село Петково, работи до края на учебната година, след което училището е закрито. През 1926г. учителят Георги Илиев Пенев открива новата учебна година. По същото време работят и учителите Милка Кенарова, Лазар Костов, Захари Захариев. Откроява се работата на Марин Петров ( от 1931 до 1939г.), като по негово време учителския състав става двучленен и заедно с него преподават Иван Атмаджов, Никола Черкирадев, Мария Георгиева, Мара Петрова. Според преподаващият учител и неговите записки Боровина заема първо място по грамотност в българо- мохамеданските села в тази околност.

Учебната 1939г. се открива от учителя Костадин Маламов, родом от с. Момчиловци. По същото време работи учителят Ангел Орлов от село Чукан, Ломско.

На 18 XI 1940г. започва строеж на нова училищна сграда. През месец февруари е мобилизиран учителят Костадин Маламов, както и част от родителите на учениците. На 1 февруари 1943г. учебните занятия започват в новопостроеното училище.

На 25 08 1951г. встъпват в длъжност учителите: Дичо Бумбалов, Недка Бумбалова и Зафирка Люцканова. За първи път се открива пети клас. Същата година се откриват три курса за ограмотяване на населението. През този период за първи път учениците от  село Катраница и махала Бука учат в село Боровина.

От 01 09 1971г. директор на училището е Стефан Добринов, работещите учители са: Петра Маркова, Марин Макаков, Никола Генов, Райна Антонова и Сиволин Миланов от с.Боровина. През учебната 1973/74г. прогимназията се закрива, а учениците от 5,6 и 7 клас са преместени да учат в с.Върбина. Училището вече е начално с директор Ирина Вълчева и учители Тома Велев и Стефан Илиев.  През учебната 1975/76г. като учители постъпват Димитър и Виолета Пасеви, Йордан Запрянов и Стойко Стойков. Следващата година Стойков напуска и на негово място е назначен Димитър Димитров. По същото време Виолета Пасева излиза в отпуск по майчинство и на нейно място работи Карамфил Шимширов. Четвърти клас преминава към средния курс на ЕСПУ, в училището продължават да работят сем. Пасави и към тях се присъединява Тодорка Папукчиева. Тя работи тук до пенсионирането си.

През 1984г. старото училище, престроявано вече три пъти не отговарящо на образователните изисквания е съборено и на негово място започва строежа на ново. Населението на Боровина с голям ентусиазъм се заема с това дело, няма човек от селото, който да не се включи в строежа на училището.

Учебната 1987/88г. първият учебен ден тържествено е открит в новата учебна сграда и занятията започват в нови добре обзаведени и светли класни стаи. Отново откритата прогимназия заработва в следния учителски колектив: директор- Карамфил Шемширов от село Студена, Димитър Пасев, Виолета Пасева, Тодор и Неда Бачкарови, Месроб Норшаян, Димитър и Божана Братушкови и Васил Караасенов- първият местен кадър. През следващата учебна година като учители постъпват Росен Миланов, Юлиян Вълнев, Лидия Христова, Пелагия Иванова, Стефка Граматикова и Валери Начев. През учебната 1989/90г. постъпва на работа Атанас Милев. 1991г. на работа постъпват Емине Моллова, Валя Вълнева и Светла Миланова. През 1995г. постъпва на работа Софка Боровинска, 1996г., Атанас Боровински и Снежана Огнянова. През периода от 1992- 2008г в училището работят Дафинка Мидюрова, Рафика Пехливанова, Асан Пазвантов,Митко Радичев, Халиме Назърова, Недие Сюлеймановска, Радостин Хаджийски, Аделина Карабалтова, Антон Симеонов, Ненка Кънова, Ася Македонска, София Хаджиева, Дафинка Калницка, Милена Немова, Марияна Михайлова, Дора Карамихалева, Мирослав Маджаров…

На 11.09.2002г. като директор постъпва Росен Миланов. На 30. 05. 2005г. училището се сдобива с компютърна зала, в която се усъвършенстват знанията и уменията на учениците.

От учебната 2008/2009г. в училището се обучават и ученици от село Студена и село Катраница.

От учебната 2009/2010 година училището има статут на защитено.

Но историята не спира дотук, защото тя е в ръцете на най- малките наши ученици, които вече имат своите първи снимки, рисунки, решени задачи и красиви спомени от това училище.

На тях, ние- техните учители ще дадем целият си професионален опит, за да бъдат успешни по- нагоре.