Училищна комисия за работа с европейски програми и проекти

Председател: Христина Урдева

Членове:

1.Вангелия Петрелийска – директор

2.Заприна Глушкова