Дистанционно обучение

Правила за работа и обучение в електронна среда от разстояние

Pravila_OESR

График за провеждане на дистанционно обучение в електронна среда за учениците от 8 до 12 клас

Заповед РД-16-163 – нова OESR

 

Онлайн обучението продължава.За да бъде пълноценно и всеобхватно директорът и колектива на училището предостави безплатен интернет и мобилни устройства  за учениците,които нямат такива.На 24.04.2020год.на учениците в нужда от СУ“Н.Вапцаров“ бяха раздадени мобилни устройства-лаптопи и таблети.Те бяха занесени по домовете на учениците от образователния медиатор в училището г-жа Елена Шейтанова.

Малко снимки от он-лайн обучението в СУ“Н.Вапцаров“

БЛАГОДАРИМ ВИ РОДИТЕЛИ!

Уважаеми родители, през последните седмици се наложи да тестваме цялата ни образователна система .
Всички наши педагогически методики, знания и умения бяха поставени на изпитание. За всички нас – това беше за първи път. И за учителите и за децата и за родителите!
В тази безпрецедентна ситуация, ние учителите превъзмогнахме себе си и системата-но Вие родителите ни се доверихте.Ние научихме нови методи и приложихме иновативни похвати – но Вие ни подкрепихте . Всеки ден тествахме себе си – но Вие ни окуражавахте!
И дори цялото ни общество да казва, че учителите, заедно с медиците сме героите на деня , то ние искрено си признаваме:
ВИЕ – РОДИТЕЛИТЕ СТЕ ГЕРОИТЕ НА ДЕНЯ!
Вие позволихте на децата да „учат по пижама“, „да влизат в час“ с домашните си любимци и включвайки камерите откривахте без страх домашната си среда. Никога досега домовете на вашите деца, макар и виртуално, не са били достъпни за всичките им съученици и учители, нито учителските домове за техните ученици. Развиха се нови форми на опознаване, на общуване, на близост. Сега повече от всякога всички ние си дадохме сметка, какво значи „заедно“ и колко страшни могат да бъдат самотата и изолацията.
Вие повярвахте в нас, доверихте ни се, учихте заедно с нас и осигурихте възможността децата ви да усвояват учебното съдържание , да придобиват нови знания и умения. Да са пълноценни ,последователни, дисциплинирани и уверени в утрешния ден!
БЕЗ РОДИТЕЛИтЕ, ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НЕ МОЖЕ ДА ПОСТИГНЕ ЦЕЛИТЕ СИ!
Знаехме го , но забързани в суетния ритъм на ежедневните си задължения, често се разминавахме. А сега се срещаме всеки ден, макар и засега само online. Докато ние преподаваме и децата учат, вие слушате, занимавате се с домашните си ангажименти и ни опознавате. Усещате нашата любов и желание, а понякога и малко несигурност . А пък ние осъзнаваме вашите проблеми , колебания и волята да ги преодолеете. Защото ние сме и вие. Защото, освен Учители сме и Родители. Но точно това ни направи по задружни, по истински и по реални. И децата виждат, усещат и осъзнават това доверие и единство.
Всеки ден научават едни от най-важните уроци за живота:
КАК СЕ ПРЕОДОЛЯВА СТРАХА И КАК ХОРАТА МОГАТ ДА СЕ ОБЕДИНЯВАТ ЗА КАУЗИ?
Компютърната ера ни научи на много неща и дойде времето да ги приложим по най-градивния начин, но ето че сега идва и следващата стъпка:
КАК ДА СЕ УЧИМ НА ЧОВЕЧНОСТ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ?
И затова Вие , родителите, също станахте ученици, вие също се върнахте “ в училище“ , вие също учите всеки ден от голямото училище на живота – как да сме мили, как да сме загрижени, как да сме дисциплинарни, как да сме достойни, как да сме здрави, как да сме ЖИВИ! и затова:
ПОКЛОН ПРЕД ВАС РОДИТЕЛИ!
Благодарим Ви, че ПРЕОТКРИХТЕ децата си, себе си, семейството, дома ,трапезата, игрите, усмивките, любимите филми, роднините, природата, семейния хумор, съседите, кварталните магазинчета, забранените паркове…..и живота, който имахме преди!
Години наред мечтаехме връзката учител-ученик-родител да сработи в една посока и да постигнем триединство ,взаимно разбиране и взаимопомощ. И ето сега-благодарение на солидарността на обществото ни, благодарение на общите ни притеснения и световна заплаха, се обединихме! Вие давате надежда на децата си, давате им дом и сигурност, давате им смисъл на жертвата да са изолирани и най-важното: успявате да съхраните българското семейство!
БЕЗ СЕМЕЙСТВО НЯМА ОБЩЕСТВО, НЯМА УЧИЛИЩЕ, НЯМА ДЪРЖАВА!
Заради всичко това, от името на всички учители , искам да Ви благодаря скъпи родители,че се справихте в тази ситуация по най-добрия начин, че надскочихте собствените си стереотипи, че сме единни и
ЗАЕДНО ЩЕ УСПЕЕМ!
Пазете се, защото заедно сме нужни на бъдещето……..

29.03.2020
Асен Александров

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – БЛАГОЕВГРАД

ДО УЧЕНИЦИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
През последните седмици поставихме образователната система при условията на изключителна екстремност. Наложи се да тестваме способността ѝ да бъде иновативна, креативна и преди всичко отговорна. Всички прилагани педагогически методи и похвати бяха подложени на непрекъснато изпитание и преосмисляне. За всички нас това беше нещо неочаквано, непознато и безкрайно провокативно. Поставени при тези безпрецедентни обстоятелства ние педагогическите специалисти намерихми сили и превъзмогнахме себе си, загърбихме традиционното и започнахме в движение едновременно да усвояваме и да прилагаме нови, иновативни форми и похвати.
Всичко това обаче трябва да признаем, че беше невъзможно да се случи без подкрепата на Вас – родителите. Вие сте тези, които ни се доверихте и ни пуснахте да влезем в домовете Ви, да Ви видим по „пижами“… Вие повярвахте в нас, обучавахте се заедно с нас и направихте всичко възможно децата Ви да овладяват учебното съдържание, да формират нови знания, да придобиват умения и компетентности…
Сега повече от всякога сме убедени, че без подкрепата, доверието и съдействието на родителите образователната система не може да постигне целите си – да формира пълноценни, мотивирани, последователни, отговорни и уверени в утрешния ден личности.
Всичко това, което ни се случва, определено ни прави по-силни, по-задружни, по-истински и по-човечни. А децата ни, повярвайте, виждат, усещат и осъзнават това доверие и единство. Всеки ден те научават един от най-важните уроци в живота „Как хората обединени преодоляват страха и постигат „каузи“.
В това изключително трудно за обществото ни и за цялото човечество изпитание ние сме на път да сбъднем една отдавнашна мечта, връзката учител-ученик-родител да бъде постигната и да се превърне в триединство, във взаимно разбиране и взаимопомощ.
Педагогическите специалисти ще продължат да правят всичко необходимо, за да поддържат връзката си с Вас чрез електронните дневници, чрез родителските групи, в които сте включени, чрез електронни пощи и директни телефонни контакти и т.н.
Разчитаме, че ще продължите да следите за здравословното състояние на Вашите деца, като им осигурите лични предпазни дезинфекционни средства и при най-малко съмнение за влошаване на здравословното им състояние и наличие на типична за вируса симптоматика, незабавно ще потърсите медицинска помощ. Продължаваме да апелираме и да не допускате децата Ви да посещават обществени места и да осъществяват физически контакт с други хора.
Екипът на Регионалното управление на образованието – Благоевград, изказва искрените си благодарности за това, че ни подкрепихте и ни се доверихте в тази тежка ситуация, че въпреки всичко и заради всичко загърбихте стереотипите си. И най-вече Ви благодарим, за това, че сме заедно и обединени ще успеем!
Пазете се, защото заедно сме нужни на бъдещето – децата ни!

УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ,
В дните на безпрецедентно извънредно положение в страната ни и в света, за пореден път доказваме, че можем и успяваме когато сме единни – учители, родители и ученици. Вие, уважаеми колеги учители и директори, потвърдихте с делата си своята готовност да направите и невъзможното в полза на учениците. Сега обаче отговорността ни към обществото определено е още по-голяма и трябва да оправдаем доверието на държавата. Затова участието ни в електронното обучение е недопустимо да бъде просто симулация и имитиране. Времето ще разкрие всяка преструвка, привидност и прикритост, а обществото няма да ни прости подобно лицемерие. Необходимо е с усилията и резултатите си да убедим обществеността, че правим и невъзможното, за да изпълняваме задълженията си, макар и в различна, безпрецедентна обстановка. Това ни изправя пред задачата да направим дистанционното обучение още по-пълноценно и резултатно.
Считаме, че всички педагогически специалисти имат потенциала, възможностите и времето да се приспособят към по-ефективни електронни платформи, като се запознаят с възможностите им чрез достъпните в интернет пространството инструкции и чрез квалификация с подкрепата на вече по-напредналите си колеги. За подобряване на качеството на обучението в електронна среда препоръчваме учителите поетапно да преминат към използването на ресурсите на Microsoft Times, Google Class Room и други образователни платформи в защитена среда, да споделят и да ползват създадената национална електронна библиотеката на учителите, да продължат работата си на мисионери на знанието в дигиталното измерение. Разнообразните интернет приложения, социалните мрежи и електронна поща могат да продължат да се използват при необходимост от комуникация с родителите, с колегите, с учениците.
Благодарим Ви за отдадеността и усилията, за креативността, за силата и смелостта. В тези кризизисни дни екипът на РУО – Благоевград, работи интензивно, с грижа за всеки учител и директор, с отговорност за всеки ученик и родител. Стремим се с всичките си възможни ресурси да Ви подпомагаме, консултираме, насочваме, подкрепяме и мотивираме.
След дните на търсене и вземане на бързи решения, след направения анализ на изминалия период, намираме за необходимо да Ви обърнем внимание, че практиката за преподаване в отворени и затворени групи през социалните мрежи като „фейсбук“ е свързано и с редица опасности – изтичане на лични данни на учениците и продуктово позициониране. Освен това работата в социалните мрежи е с ниска образователна ефективност. Дистанционното обучение ще продължи поне до 13 април 2020 година.
Убедихме се, че всички заедно успяваме! Нека продължим!
Надяваме се отговорно и с общи усилия да преодолеем този труден перио!.
Бъдете здрави, силни и мотивирани!

Регионално управление на образованието – Благоевград

 

Скъпи родители,
Както всички обединени хора от целия свят в тази необичайна обстановка, ние също сме солидарни със случващото се.
Трябва да намерим начин да бъдем силни, да се съхраним, доколкото е възможно, физически и психически.
Да се обединим в името на децата и да ги насърчим да бъдат активни в онлайн часовете.
В подкрепа на призива да останем у дома, нашето училище се регистрира в платформа на Майкрософт за дистанционно обучение,където учениците и учителите имат възможност да продължат да контактуват, докато се нормализира обстановката.
Учениците не са във ваканция!!!
Затова апелираме и ви призоваваме за съдействие.Преподавателите ще следят за ангажираността и активността на всеки свой ученик и могат да поставят оценки в края на работния ден.
Пожелаваме на всички да бъдем здрави и силни да издържим на това предизвикателство и отново да се поздравим на живо!

Колектива на СУ”Никола Вапцаров”,гр.Хаджидимово

Видео, Конференция, Подкрепа, Helpdesk, Помогне

 

БЛАГОДАРИМ ВИ РОДИТЕЛИ!

Уважаеми родители, през последните седмици се наложи да тестваме цялата ни образователна система .
Всички наши педагогически методики, знания и умения бяха поставени на изпитание. За всички нас – това беше за първи път. И за учителите и за децата и за родителите!
В тази безпрецедентна ситуация, ние учителите превъзмогнахме себе си и системата-но Вие родителите ни се доверихте.Ние научихме нови методи и приложихме иновативни похвати – но Вие ни подкрепихте . Всеки ден тествахме себе си – но Вие ни окуражавахте!
И дори цялото ни общество да казва, че учителите, заедно с медиците сме героите на деня , то ние искрено си признаваме:
ВИЕ – РОДИТЕЛИТЕ СТЕ ГЕРОИТЕ НА ДЕНЯ!
Вие позволихте на децата да „учат по пижама“, „да влизат в час“ с домашните си любимци и включвайки камерите откривахте без страх домашната си среда. Никога досега домовете на вашите деца, макар и виртуално, не са били достъпни за всичките им съученици и учители, нито учителските домове за техните ученици. Развиха се нови форми на опознаване, на общуване, на близост. Сега повече от всякога всички ние си дадохме сметка, какво значи „заедно“ и колко страшни могат да бъдат самотата и изолацията.
Вие повярвахте в нас, доверихте ни се, учихте заедно с нас и осигурихте възможността децата ви да усвояват учебното съдържание , да придобиват нови знания и умения. Да са пълноценни ,последователни, дисциплинирани и уверени в утрешния ден!
БЕЗ РОДИТЕЛИЕ, ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НЕ МОЖЕ ДА ПОСТИГНЕ ЦЕЛИТЕ СИ!
Знаехме го , но забързани в суетния ритъм на ежедневните си задължения, често се разминавахме. А сега се срещаме всеки ден, макар и засега само online. Докато ние преподаваме и децата учат, вие слушате, занимавате се с домашните си ангажименти и ни опознавате. Усещате нашата любов и желание, а понякога и малко несигурност . А пък ние осъзнаваме вашите проблеми , колебания и волята да ги преодолеете. Защото ние сме и вие. Защото, освен Учители сме и Родители. Но точно това ни направи по задружни, по истински и по реални. И децата виждат, усещат и осъзнават това доверие и единство.
Всеки ден научават едни от най-важните уроци за живота:
КАК СЕ ПРЕОДОЛЯВА СТРАХА И КАК ХОРАТА МОГАТ ДА СЕ ОБЕДИНЯВАТ ЗА КАУЗИ?
Компютърната ера ни научи на много неща и дойде времето да ги приложим по най-градивния начин, но ето че сега идва и следващата стъпка:
КАК ДА СЕ УЧИМ НА ЧОВЕЧНОСТ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ?
И затова Вие , родителите, също станахте ученици, вие също се върнахте “ в училище“ , вие също учите всеки ден от голямото училище на живота – как да сме мили, как да сме загрижени, как да сме дисциплинарни, как да сме достойни, как да сме здрави, как да сме ЖИВИ! и затова:
ПОКЛОН ПРЕД ВАС РОДИТЕЛИ!
Благодарим Ви, че ПРЕОТКРИХТЕ децата си, себе си, семейството, дома ,трапезата, игрите, усмивките, любимите филми, роднините, природата, семейния хумор, съседите, кварталните магазинчета, забранените паркове…..и живота, който имахме преди!
Години наред мечтаехме връзката учител-ученик-родител да сработи в една посока и да постигнем триединство ,взаимно разбиране и взаимопомощ. И ето сега-благодарение на солидарността на обществото ни, благодарение на общите ни притеснения и световна заплаха, се обединихме! Вие давате надежда на децата си, давате им дом и сигурност, давате им смисъл на жертвата да са изолирани и най-важното: успявате да съхраните българското семейство!
БЕЗ СЕМЕЙСТВО НЯМА ОБЩЕСТВО, НЯМА УЧИЛИЩЕ, НЯМА ДЪРЖАВА!
Заради всичко това, от името на всички учители , искам да Ви благодаря скъпи родители,че се справихте в тази ситуация по най-добрия начин, че надскочихте собствените си стереотипи, че сме единни и
ЗАЕДНО ЩЕ УСПЕЕМ!
Пазете се, защото заедно сме нужни на бъдещето……..

29.03.2020

ФОРМА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА С РОДИТЕЛИТЕ

Заповед за дистанционно обучение 
Заповед обща 
Доклад – справка от учител
Справяне със стреса и тревожността за деца и родители
Обръщение към родителите
Как да разговаряте с децата за COVID 19 (1)
МОЯТ НОВ РИТЪМ (2)
Позитивното мислене (1)