Лингвистика 1

 График втори срок

27 Забавни дигитални игри 08.04.2017 09:00 СУПНЕ 23ст 2
28 PT4 Упражнения 10.04.2017 09:00 СУПНЕ 23ст 1
29 PT3 Упражнения 10.04.2017 09:40 СУПНЕ 30ст 1
30 PT3 Упражнения 11.04.2017 09:00 СУПНЕ 23ст 1
31 PT4 Упражнения 11.04.2017 09:40 СУПНЕ 23ст 1
32 PT3 Упражнения 11.04.2017 10:20 СУПНЕ 23ст 1
33 PT3 Listening 22.04.2017 09:00 СУПНЕ 23ст 2
34 PT1 Writing 28.04.2017 09:00 СУПНЕ 23ст 2
35 PT1 Упражнения 28.04.2017 10:20 СУПНЕ 23ст 1
36 PT1 Упражнения 28.04.2017 11:00 СУПНЕ 23ст 1
37 PT3 Reading 29.04.2017 09:00 СУПНЕ 23ст 2
38 Practice Test Four 13.05.2017 09:00 СУПНЕ 23ст 2
39 PT4 Reading 20.05.2017 09:00 СУПНЕ 23ст 2
40 Spelling Bee 500-600 27.05.2017 09:00 СУПНЕ 23ст 2
41 Spelling Bee 600-700 03.06.2017 09:00 СУПНЕ 23ст 2
42 Spelling Bee 700-800 10.06.2017 09:00 СУПНЕ 23ст 2

Последни публикации