Честит първи учебен ден!

Днес е 15 септември. Най-вълнуващият ден за българското училище. Първият ден от Новата учебна 2014/2015  година!

Днес е вашият ден, скъпи учители и ученици! Днес е денят на децата, родителите и нашия спомен за училищните дни.

В ранни зори училищният двор се изпълни с радостни и щастливи детски усмихнати лица. От всички най-вълнуващ е празникът за малките първокласници. С вълнения и притеснения те прекрачиха свещения праг на родното училище, за първи път чуха първия школски звънец. Техни учители и възпитатели са г-жа Елена Николова и г-жа Анелия Пенева на Iа клас и г-жа Маргарита Манолова и г-жа Румяна Ангелова на Iб клас.

Гости в този празничен ден бяха г-жа Габриела Миткова – началник на РИО – гр. Силистра, г-н Димитър Стефанов – кмет на Община – Тутракан, Данаил Николов – председател на Общински съвет – Тутракан, Нихат Кантаров – представител на Училищното настоятелство. Те отправиха своите пожелания към всички присъстващи.

В програмата на тържеството участваха възпитаниците на г-жа Доротея Бальовска – директор на ОЦИД, първокласниците, шестокласниците с ръководител г-жа Венета Александрова, ученици от 11б клас, г-н Красимир Генов. Върху реда на изпълненията по сценарий работиха г-жа Гинка Георгиева и ученичката от 8б клас Теодора Николова.

На добър час, скъпи първокласници, малки и големи ученици, колеги!

Дипломиране на учениците от Випуск 2014

diplomi12adiplomi12bdiplomi12vНа официална церемония бяха връчени дипломите на учениците от Випуск 2014. В Обреден дом, град Тутракан на 20 юни г-жа Златарова поздрави с постигнатите резултати дипломантите. Гости на събитието бяха г-н Стефанов, кмет на Община-Тутракан и г-жа Станкова, директор на Дирекция „Хуманитарни дейности“.

Отличници на випуска са: Еслин Каранасуф, Иван Ганев, Толга Юсню, Стоил Златаров, Магдалена Ангелова, Тодор Войнов, Елица Тодорова, Мурат Молла, Кирилка Томова, Ванина Неделчева, Радина Радославова, Ерол Кочан, Милена Пеева, Даяна Акпунарлиева, Борислав Балканджиев.

На Държавните зрелостни изпити Еслин Каранасуф и Иван Ганев получават пълни отлични оценки /100 точки/ по математика. Този резултат и още две отлични оценки определят училището ни на първо място в областта.

Средният успех по Български език и литература от ДЗИ е добър (4,15), а общия среден успех за втория изпит от ДЗИ е добър (4,34). Тринадесет са отличните оценки по Български език и литература, три са отличните оценки по География и икономика и три са отличните оценки по Английски език. Така СОУ „Йордан Йовков“ е на трето място след Математическата гимназия и Езиковата гимназия в гр. Силистра /за паралелки с прием само след седми клас/ по Български език и литература и на четвърто място след Математическата гимназия и Езиковата гимназия в гр. Силистра и Средно общообразователното училище в гр. Главиница по География и икономика.

Повече снимки:

График за запознаване на зрелостниците с изпитните им работи

Ден/дата/ Час/ Представител на зрелостната комисия
Сряда/ 11.06.2014 г./ 11:00 – 13:00/ Светла Димитрова
Четвъртък/ 12.06.2014 г./ 11:30 – 13:30/ Марийка Иванова
Петък /13.06.2014 г./ 09:30 – 11:30/ Севгинар Амза

Място за работа: кабинет 106

Условия и ред:
1. Зрелостниците могат да се запознаят със своите оценени изпитни работи срещу документ за самоличност в присъствието на представител на училищната зрелостна комисия.
2. Зрелостниците нямат право да изнасят изпитните си работи.

Доказан професионализъм

Nedelcheva_2014По повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, бе присъдена награда в направление „Образование и наука” на госпожа Димитрина Маринова Неделчева – главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап. На 29 май, в Обреден дом, гр. Тутракан д-р Д. Стефанов – кмет на Община, гр. Тутракан връчи отличието на г-жа Неделчева.

По време на дългогодишната си учителска практика госпожа Димитрина Неделчева е показала висок професионализъм и педагогическо майсторство. В процеса на обучение съдейства за максималното развитие и изява на личния потенциал на всеки ученик, съобразно индивидуалните му заложби, способности, интереси и предпочитания. Умело прилага съвременни интерактивни методи на преподаване и обучение, които водят до високи резултати в учебно – възпитателния процес по математика. Доказателство за това са постигнатите отлични резултати на нейните ученици на държавните зрелостни изпити по математика през последните години, както и на учениците от Випуск 2013.

Учениците на госпожа Неделчева постигнаха успехи и през настоящата учебна година в Международното математическо състезание „Европейското кенгуру”, в Националното „Коледно математическо състезание”, в Националното „Великденско математическо състезание”, в Националната образователна инициатива „Цветна олимпиада” по математика, организирана от Сдружение „България си ти”.

На тутраканската общественост тя е известна с отличната подготовка по математика в средното образование на настоящи икономисти, архитекти, компютърни специалисти, корабни специалисти, инженери.

Госпожа Неделчева притежава демократичен стил на работа. Създава творческа атмосфера, в която екипът изпълнява задачите си, чувствайки се мотивиран за това. Като координатор на екипи, тя съумява да бъде равен на останалите при изпълнение на задачите и в поемането на отговорностите. Като такава тя се прояви в работата на комисите за Училищния правилник и за приема на ученици след завършено основно образование. Председател е на комисията на Правилата за условията за получаване на стипендии след завършено основно образование на учениците. Участва като член в екипа на Вътрешните правила за организация на работната заплата, в екипа за присъждане на училищната награда «Ученик на годината».

Като главен учител подпомага педагогическата колегия при организирането и осъществяването на извънучилищни и извънкласни дейности. Организира и координира обмяната на добри практики в училище, ориентирани към повишаване качеството на обучение. Организира и координира дейностите, свързани с приемните кампании в училище.

Заедно с другите отличени дейци г-жа Неделчева ще присъства на конференция на тема „Учене през целия живот – знания и мъдрост“, в комплекс Слънчев бряг на 6 юни 2014 год.

Училищно тържество по повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

24mai2014Днес завърши един незабравим с успехите и постиженията си випуск. Днес беше техният ден – изпълнен с радост и малко тъга.

На училищното тържество по повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост присъстваха гостите г-н Димитър Стефанов – кмет на Община – Тутракан, г-жа Стефка Станкова – директор на Дирекция „Хуманитарни дейности“ и г-н Данаил Николов – председател на Общински съвет, град Тутракан. Те бяха уважени с цветя от възпитаниците на училището. В училищната програма участваха учениците от 7 клас с ръководител г-жа Венета Александрова, Цветан Томов от 10б клас, първокласниците от 1а клас с ръководител г-жа Румяна Младенова, бъдещите първокласници, възпитаници на г-жа Доротея Бальовска – Пламена Георгиева, Йоана Димитрова, Юсеин и Нерлин. С отличната си визия водещите Михаела Христова и Младен Андреев, с ръководител г-жа Мария Иванова, следяха за изпълненията и рецитираха подбрани стихове посветени на този ден.

За втора година училищното ръководство и учителите определят в трите образователни степени ученик, който да бъде удостоен с приза „Ученик на годината“. Главните учители г-жа Анелия Калдарева, г-жа Мария Кирякова, г-жа Димитрина Неделчева обявиха наградените ученици.

В начална степен бяха номинирани: Юнона Николаева и Али-Джан Садък от 3б клас, Дамян Лазаров от 3а клас. Отличителния знак „Ученик на годината“ получи Юнона Николаева.

Номинираните в прогимназиална степен бяха: Гюлнур Нуржан от 5б клас, Денислав Маринов от 6а клас, Илиян Павлинов от 5б клас, Пламен Калчев от 5а клас и Ясмин Шенол Али от 5б клас. За ученик на годината бе обявен Денислав Маринов.

В гимназиална степен бяха номинирани седем ученици: Габриела Иванова от 9б клас, Мария Терзийска от 10б клас, Симона Цонева от 10б клас, Валери Змеев, Йоана Йорданова, Камен Чимидялков и Маринела Калчева – ученици от 11б клас. Отличието получи Габриела Иванова.

Традиционно в нашето училище на 24 май се присъжда призът „Най-добър“ на дванадесетокласниците в седем образователни направления.

Учениците номинирани в направление „Български език и литература“ бяха Кирилка Красимирова Томова, Милена Димитрова Пеева и Магдалена Пламенова Ангелова. Г-ца Диляна Търпанова обяви, че трите момичета получават приза.

В направление „Чужди езици“ бяха номинирани Магдалена Пламенова Ангелова, Стоил Стоянов Златаров и Тодор Сашев Войнов. Ученикът Стоил Златаров получи приза от своя учител г-жа Румяна Петрова.

В направление „Математика“ шестима ученици бяха номинирани: Еслин Еркин Каранасуф, Зорница Йорданова Кръстева, Иван Димитров Ганев, Мурат Шенол Молла, Тодор Сашев Войнов и Толга Бейсим Юсню. Най-добър математик е Еслин Каранасуф. Г-жа Димитрина Неделчава връчи приза в това направление.

В направление „Компютърни науки“ приза получи Даяна Радостинова Акпунарлиева. Г-жа Веселина Костадинова и връчи почетния знак. Останалите претенденти за отличието бяха Еслен Еркин Каранасуф, Кирилка Красимирова Томова, Сантия Олегова Георгиева и Толга Бейсим Юсню.

Емил Николов Крачанов, Иван Димитров Ганев, Милена Димитрова Пеева, Толга Бейсим Юсню, Тодор Сашев Войнов и Стоил Стоянов Златаров бяха номинирани ученици в направление „Природни науки“. В направлението не се връчи призът „Най-добър“.

В направление „Обществени науки“ г-жа Димитричка Христова удостои с приза Стоил Стоянов Златаров. Другите номинирани в това направления бяха: Даяна Радостинова Акпунарлиева, Ерол Ержан Кочан, Еслен Еркин Каранасуф, Кирилка Красимирова Томова, Милена Димитрова Пеева, Радина Радославова Великова и Сантия Олегова Георгиева.

Най-добрият спортист от Випуск 2014 е Мурат Шенол Молла. Той получи приза от г-н Мирослав Монев. Заедно с Мурат бяха номинирани и Емил Николов Крачанов, Михаил Светославов Слободанов и Мустафа Мухарим Юсуф в направление „Спорт“.

Помощник-директорът Елена Николова връчи поздравителни адреси до родителите на учениците получили приза в отделните направления.

В този ден- на най -българският празник малките първокласници, научили българската азбука са нетърпеливи да започне лятната ваканция. Пожелаваме безгрижно лято, изпълнено с много веселие и игри на децата от начална степен!

Уважаеми абитуриенти, пожелаваме ви да имате куража да реализирате и най-дръзките си мечти, да имате късмета във всичко да ви върви, да имате вяра, че хубавото тепърва предстои! На добър път!

снимки от училищното тържество

Ден на ученическото самоуправление

OLYMPUS DIGITAL CAMERAТрадиционно в СОУ „Йордан Йовков” – град Тутракан, всяка    година 9 май – ден на Европа, се отбелязва като деня на ученическото самоуправление. На информационното табло бяха поставени материали с правилата и задълженията на учениците, участващи в провеждането на деня на ученическото самоуправление, както организацията и подготовката за този ден. Кандидатстваха много ученици за повече от една длъжност.

Бюрото на УС при СОУ „Йордан Йовков” – град Тутракан, съвместно с госпожа Соня Златарова – директор на училището, определиха, кой каква длъжност ще изпълнява. Стремяхме се да удовлетворим желанието на всички ученици. Особено интересно и отговорно беше за учениците, когато застанат от позицията на учител, ученик – ученическо административно ръководство.

За първи път нарушихме традицията, като имахме и ученик – директор от прогимназиален етап, имайки предвид високите му постижения през учебната година. Не подминахме и факта, че се спазваха определени критерии за заемане на длъжностите ученическо административно ръководство. Отговорно се изпълняваха задълженията, които им бяха поставени от титулярите.

В края на деня, при отчитането на докладите от ученическото административно ръководство за протичането на учебния ден, бяха предложени много идеи и препоръки към ръководството на училището. Всеки ученик получи грамота за своето участие.
Лилияна Стойкова – педагогически съветник при СОУ „Йордан Йовков” – гр. Тутракан.

повече снимки

С любов към историята…

PKalchev_2014За втора поредна година Пламен Калчев от V-а клас участва в големия финал на Националната викторина по история, организирана от МОН и от Националния дворец на децата. На 26-ти април /събота/ 120 ученици от цялата страна, на възраст от 5-ти до 7-ми клас, допуснати до финала от всички над 700 първоначални участници, решаваха тест с въпроси от българската история.

Мероприятието бе отлично организирано, домакините посрещаха участниците и ги съпровождаха до залите за изпита. Състезанието продължи 1 час и беше изключително трудно. В 14 часа, същия ден, бе церемонията по награждаването с медали на победителите. Всеобщо бе мнението, че теста е в пъти по-труден от миналогодишния. Тогава Пламен се класира на 7-мо място сред връстниците си, а сега постигна 11 –ти резултат сред 35 участника от V клас. Учениците от ЧСОУ „Делфините“ разказаха за своето училищно ежедневие, за това че имат възможност да свирят на най-различни инструменти – сред които арфа, китара, пиано и др., разполагат с отлично оборудвана зала за фитнес, футболно игрище, тенис корт и др.

Първите три задочни кръга, които даваха право за участие в големия финал бяха на тема:

–          Ноември 2013 година – Първи кръг, посветен на тракийската история и тракийското наследство по българските земи;

–          Януари 2014 година – Втори кръг, посветен на българския принос към световната култура и цивилизация ;

–          Март 2014 година – Трети кръг, посветен на славните български въстания и бунтове;

–          На 26 април 2014 г. – финален кръг

Пламен Калчев представи област Силистра в своята възрастова група, училището ни и обогати своя опит от състезания с национален мащаб.

Благодарим за подкрепата на госпожа Севгинар Амза, която възпитава любов към историята у малките ученици.

Информацията предостави Цветелина Калчева