Осми клас

Прием на ученици в VIII клас за 2018 / 2019 учебна година – конкурс по документи

За учебната 2018 / 2019 година СУ „Никола Вапцаров“ обявява план-прием на ученици в 2 паралелки – профил „Природни науки“, дневна форма

Броят на учениците в  паралелките е 26.

План-приемът е гласуван на заседание на ПС на 10.01.2018 г.  – Протокол № 7 и е съгласуван с Началника на РУО на МОН.

Приемът се извършва съгласно Наредба №11/28.03.2005г.

Балообразуващите предмети от удостоверението за завършен 7 клас са: 

1. Биология и здравно образование

2. Химия и опазване на околната среда

3. Резултати от НВО (при равен бал)

 

    Заповед на Директора – план прием VIII клас

Записването на приетите ученици се извършва в СУ “ Ниикола Вапцаров“.

ДОКУМЕНТИ за записване:

  1. Удостоверение за завършен 7 клас – оригинал;
  2. Заявление за записване;
  3. Заявление за изучаване на РП (разширена подготовка по избираеми учебни часове);
  4. Заявление за втори чужд език;
  5. Здравен картон;

 

 

Информация и справки:
тел: 0879 400 562
e-mail: vaptsarov_hdm@abv.bg
web site: http://www.daskalo.com/souvapcarov

Училището си запазва правото на промени в план-приема след съгласуване с Началника на РУО на МОН .

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *