Информация за проекта

                                                                 

Програма

Еразъм+

Тема

„Споделено приятелство“

Продължителност

Две учебни години: 2017 – 2019 г.

Координатор

Scoala Gimnaziala „Alexandru cel Bun“ – гр. Bacau, Румъния

Партньори

 • СУ „Никола Вапцаров“ – гр. Хаджидимово, България
 • Primary School METODI MITEVSKI BRICO – Lozovo, Македония
 • Szkola Podstawowa im. Mikolaja Kopernika – Lazynie II, Полша
 • Opstinsko Osnovno Uciliste Todor Janev- Caska, Македония
 • Istituto Comprensivo Bosa – гр. Bosa, Италия

Автори на проекта

 • г-жа Sonia Dumitrascu (Румъния)
 • г-жа Заприна Глушкова (България)
 • г-жа Svetlana Stojkova (Македония)
 • г-жа Marta Frygier (Полша)
 • г-жа Goran Jakimovski (Македония)

Участници в проекта

 • ученици от VII–VIII клас
 • учители
 • родители

Работен език на проекта

Френски

Екип

 • г-жа Заприна Глушкова – старши учител по френски език, координатор и ръководител на проекта
 • г-жа Виолета Карамихалева – старши учител по английски език
 • г-жа Вангелия Петрелийска – заместник-директор по учебна дейност
 • г-жа ……………………………….. – старши учител и поддръжка сайт на проекта
 • г-жа Снежка Шейтанова – финансист

Съвет за координация

 • г-жа Мариана Боянина – директор
 • г-жа Заприна Глушкова
 • г-жа Виолета Карамихалева
 • г-жа Вангелия Петрелийска
 • г-жа ………………………………..
 • г-жа Снежка Шейтанова

Стойност на проекта

166 990 евро

 • Румъния – 36020 евро
 • България – 25 355 евро
 • Италия – 29 790 евро
 • Полша – 25 355 евро
 • Македония (Лозово) – 27 315 евро
 • Македония (Чашка) – 23 155 евро

Транснационални срещи

три – Румъния, Македония (Лозово), Румъния – заключителна среща

Международни срещи

четири – Италия, България, Полша и Македония (Чашка)

Координатор на проекта

г-жа Заприна Глушкова