Дейности

 

 • Създаване на уеб страница
 • Изготвяне на педагогически и дидактически материали
 • Провеждане на интерактивни уроци
 • Рисунки, колажи
 • Творческо писане
 • Засаждане дървото на приятелството
 • Семинари с учители, ученици и родители
 • Дискусии
 • Дебати
 • Кръгли маси
 • Конференции
 • Изложби
 • Конкурси
 • Състезания
 • Презентации
 • Училищни празници
 • Екскурзии с учебно-образователни цели
 • Фестивал с костюми
 • Историята на моето училище в снимки, рисунки, колажи, есета и др.
 • Запознаване с културата, традициите и обичаите на страните-партньори
 • Организиране на часове по български, италиански, полски, македонски, румънски и френски език
 • Изготвяне на плакати, листовки, анкети, брошури и др.
 • Публикации в местни вестници на регионално, национално и международно ниво
 • Обмен между ученици и учители от партньорските страни в продължение на 6 дни