Есета, споделящи впечатленията на учениците от работните срещи

  1. До Германия и назад! – Иван Кутов
  2. До Германия и назад! – Катерина Дерменджиева
  3. Едно невероятно приключение – Иван Кутов
  4. Едно невероятно приключение – Ивана Мандажиева
  5. Едно невероятно приключение – Ивелина Урдева
  6. До Македония и обратно – Магдалена Влахова
  7. До Македония и обратно – Стефани Терзиева
  8. До Македония и обратно – Александър Полянов