ЕФЕКТЪТ НА ПЕПЕРУДАТА

 1. Старт на проекта
 2. Лого предложения на СОУ „Никола Вапцаров“
 3. Нашите партньори
 4. Мобилности по проекта
 5. Мобилност Убах Паленберг – Германия
 6. Мобилност Ланс – Франция
 7. Мобилност Хаджидимово 1 – България
 8. Мобилност Скопие – Македония
 9. Мобилност Стиляно – Италия
 10. Мобилност Ланс – Франция (онлайн)
 11. Мобилност Червьонка – Полша (онлайн)
 12. Мобилност Стиляно – Италия (онлайн)
 13. Мобилност Хаджидимово 2 – България
 14. Мобилност Червьонка – Полша
 15. Мобилност Мондехар – Испания
 16. Дейности по проект „Ефектът на пеперудата“  и ТУК
 17. Есета, споделящи впечатленията на учениците от работните срещи 
 18. Вестник „Ефектът на пеперудата“
 19. Медиите за нас
 20. Анкети
 21. Брошури
 22. Видео материали от съвместното изпълнение на проекта със страните партньори
 23. Галерия на проекта
 24. Кът Еразъм +
 • Информация за проекта

 

лого еразъм                           2                               10

Програма

Еразъм+

Тема

„Ефектът на пеперудата”

Продължителност

Три учебни години: 2015 – 2018 г.

Координатор

E.S. ALCARRIA BAJA – гр. MONDÉJAR (GUADALAJARA), Испания

Партньори

 • СОУ „Никола Вапцаров” – гр. Хаджидимово, България
 • Willy-Brandt Gesamtschule Übach-Palenberg – гр. Übach-Palenberg, Германия
 • Lycée St Paul – гр. LENS, Франция
 • Istituto di Istruzione Superiore „F. Alderisio“ – гр. STIGLIANO ( Matera), Италия
 • SUGS Gimnazija Orce Nikolov – гр. SKOPJE, Македония
 • Zespol Szkol w Czerwionce-Leszczynach- гр. Czerwionka-Leszczyny, Полша

Автори на проекта

 • г-жа Milagrus Garcia (Испания)
 • г-жа Заприна Глушкова (България)
 • г-жа Renate Hanke (Германия)
 • г-жа Alexandra Bally (Франция)
 • г-жа Carmela Di Napoli(Италия)
 • г-жа Suzana Stojcevska (Македония)
 • г-жа Elzbieta Praglowska (Полша)

Участници в проекта

 • ученици от VII – Х клас
 • учители
 • родители

Работен език на проекта

Френски

Екип

 • г-жа Мариана Боянина – Директор
 • г-жа Заприна Глушкова – старши учител по български език и литература и френски език; Ръководител и координатор на проекта
 • г-жа Снежка Шейтанова – финансист

Съвет за координация

 • г-жа Мариана Боянина
 • г-жа Заприна Глушкова
 • г-жа Виолета Карамихалева
 • г-жа Галя Петрелийска
 • г-жа Христина Урдева
 • г-жа Дима Урдева
 • г-жа Венета Атанасова
 • г-жа Снежка Шейтанова
 • г-жа Таня Типова

Стойност на проекта

259 180 евро

 • Испания – 45 760 евро
 • България – 35 740 евро
 • Германия – 35 230 евро
 • Франция – 35 230 евро
 • Италия – 35 740 евро
 • Македония – 35 740 евро
 • Полша – 35 740 евро

Международни срещи

седем – Испания, България, Германия, Франция, Италия, Македония, Полша

Координатор на проекта

г-жа Заприна Глушкова

Цели

 • Усъвършенстване на комуникативните компетенции на ученици и учители за модернизиране на образователния процес
 • Интегриране на информационно-комуникационните технологии в образователния процес
 • Внедряване на иновативни методи, подходи и стратегии в образователния процес
 • Въвеждане на европейско измерение в образованието
 • Обучение чрез eTwinning – виртуална класна стая
 • Изграждане на полезни партньорства на основата на международно сътрудничество и трансфер на опит
 • Обмяна на добри педагогически практики на училищно и европейско ниво, които ще осигурят по-голямо въздействие на резултатите на проекта

Дейности

 • Създаване на уеб страница
 • Изготвяне на педагогически и дидактически материали
 • Провеждане на интерактивни уроци
 • Рисунки, колажи
 • Творческо писане
 • Семинари с учители, ученици и родители
 • Дискусии
 • Дебати
 • Кръгли маси
 • Конференции
 • Изложби
 • Конкурси
 • Състезания
 • Презентации
 • Училищни празници
 • Екскурзии с учебно-образователни цели
 • Историята на моето училище в снимки, рисунки, колажи, есета и др.
 • Запознаване с културата, традициите и обичаите на страните-партньори
 • Организиране на часове по български, италиански, испански, немски, македонски, полски и френски език
 • Изготвяне на плакати, листовки, анкети, брошури и др.
 • Публикации в местни вестници на регионално, национално и международно ниво
 • Обмен между ученици и учители от партньорските страни в продължение на 6 дни.

Повече вижте ТУК

или ТУК