Начало

ЕВРОПЕЙСКАТА ИДЕНТИЧНОСТ-ЕДИНСТВО В МНОГООБРАЗИЕТО

Финансиращ орган

                                              

Център за развитие на човешките ресурси            Учене през целия живот
Прочети повече                                                           Прочети повече
За проекта
Работен език: френски език

Проект за многостранно партньорство между училища от: България, Франция, Италия, Германия и Турция.

В проектните дейности са включени ученици, учители и родители.

Цели на проекта

1. Да доведат подрастващите да учат по-малко разпространения чужд език (френски)2. Да прилагат основните черти на различни култури и да се споделят  универсалните идентифицирани ценности3. Да развиват способността на релативизация у учениците и да приемат, така да се каже, собствената си култура и културата на партньорите;
4. Да използват игриви дейностите и ресурсите на драма, за да развият капацитета на изразяване и езика на тялото;

Цели на проекта

5. Да се развиват у учениците: чувство за отговорност, организираност, инициативност, мотивираност, солидарност, креативност, доверие в себе си, доброволчески дух, умения за работа в екип и управленски умения.6. Да осигурят на учителите  нови образователни ресурси;
7. Да обучават учениците в използването на ИКТ за дейностите по проекта (Photostory, Booksmart, Flipbook Maker, PPT ….;
8. Да се усъвършенстват езиковите умения по френски и английски език, както и уменията за използване на съвременните технологии.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *