Екип

Учителски екип

Заприна Глушкова – старши учител по френски език и български език и литература, лице за контакти и аниматор на проекта.
Лицето за контакти изготвя междинния и крайния отчет на проекта. Изисква регулярно Дневника на проекта. Презентира проекта и осъществените проектни дейности.
Анета Воденичарова – старши учител по английски език.
Изготвя и разпространява анкетни карти за оценка. Обобщава информацията.
Мария Терзиева – старши учител по български език и литература език и завеждащ Дневника на проекта.
Завеждащият Дневника на проекта документира изпълнението на всяка проектна среща и дейност.
Екатерина Марвакова – старши учител по информационни технологии.
Специалистът по информационни технологии ръководи осъществяването на проектните дейности, изискващи ИКТ компетенции и умения.
Величка Мандажиева – старши учител начален етап.
Изготвя и разпространява анкетни карти за оценка. Обобщава информацията.
Мариана Гочева – старши учител по география и икономика.
Изготвя и разпространява анкетни карти за оценка. Обобщава информацията.
Целева група за двете години
Мария Димитрова Милушева 10 а клас
Елена Атанасова Вълчева  10 а клас
Фатме Исмаил Гущеракли 10 а клас
Ана – Мария Петрова Гайтанинчева 7 а клас
Магдалена Тодорова Влахова 7 а клас
Стефани Стефанова Терзиева 7 а клас
Ванина Ангелова Бозова 7 а клас
Костадин Илиев Гочев 7 а клас
Мария Соянова Воденичарова 7 а клас
Костадин Здравков Таранинов 7 а клас
Костадин Димитров Грънчаров 8 б клас
Георги Иванов Попов 8 б клас
Веселина Георгиева Близнакова 9 а клас
Величка Стоянова Циркова 6 а клас
Тодор Янев Бойков 6 а клас
Мария Стоянова Стоянова 7 а клас
Георги Илиев Спахиев 5 а клас
Янко Димитров Пунев 5 а клас
Ивана Димитрова Керенчева 5 а клас
Мария Илиева Захариева 6 а клас

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *