Европейска идентичност – единство в многообразието (IEUD)

Проект по програма Коменски спечелен отново в СОУ „Никола Вапцаров”-гр. Хаджидимово, обл. Благоевград

Picture1

СОУ „Никола Вапцаров” – гр. Хаджидимово кандидатства по европейската програма ”Учене през целия живот” с проекта си „Identité européenne – l’unité dans la diversité”

Това е новият успешен проект по секторна програма „Коменски” – „Многостранни партньорства”. Факт е, че той вече е спечелен и е втори , пореден за училището. Отпуснато е финансиране за него от Европейската комисия на стойност 20 000 €. Проектът включва 24 мобилности – посещения и обмяна по теми, свързани с европейската идентичност за период от 2 години /2012-2014/, с партньори от Португалия, Румъния, Турция, Гърция, Франция, Италия, Германия. СОУ „Никола Вапцаров” е българският партньор.

Самият проект е с водеща организация Португалия, гр. Самора Корейа /Samora Correia/. Той е разглеждан от външни оценители в страната на координатора и е класиран на международно ниво.

Изключителна заслуга за успеха на проекта има Заприна Глушкова, учител по френски език в горен курс, която ще бъде координатор по проекта за нашето училище. В него ще се включат ученици от 10 до 17 години и учители. През следващите две години учениците ще осъществяват интернационално общуване и в интернет пространството с деца от страните партньори, които са техни връстници. Партньорството ще създаде възможност нашето училище да вземе участие в международните дейности, свързани с глобалната тема за европейското единство.

Чрез проекта ще се разбере от всички, че изучаването на чуждия език е едно голямо богатство и служи за мост на приятелството. Подобряване на езиковите умения на учители и ученици, насърчаване използването на информационно-комуникационни технологии, както в учебния процес, така и в дейностите им, ще бъдат важни за тяхното развитие на по-високо ниво. Подготовката на песни, стихотворения, мини речник, приказки, легенди, театър, танци, мюзикъл, рисунки, постери, презентации на националния език и на работния език на проекта – френски, ще бъдат средство за комуникация. Ще има много съвместни инициативи, които ще са тясно свързани с учебната програма, нашия град, нашето училище, с културното многообразие на държавите участнички в проекта, размяна на е-мейли, размяна на видеоуроци между учителите и споделяне на добри практики.

Да бъде одобрен един проект е успех. Но истинското удовлетворение ще дойде с реализацията, с изработването на крайните продукти, с осъществяването на целите.

Предстои много работа, а тя ще е успешна със силен и работещ с ентусиазъм екип, с толерантни партньори и положителна мотивация. Ще се радваме на позитивното му въздействие върху деца, учители, родители, общественост.

Повече ТУК

1. Начало

2. Екип на проекта

3. Партньори по проекта

4. Учителски и ученически трудове

5. Презентации

6. Крайни продукти

7.  Публикации

8. Фотогалерия

9.  Видеогалерия

10.  Галерия от рисунки, постери и табла

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *