Награди на ученици

Награди на учениците за 2017/2018 учебна година

 

ГЕОРГИ СПАХИЕВ  /8. клас/, ПЪРВО МЯСТО в XXV Национален конкурс на тема „Горди с историята и духовните си достижения – 10 години България в Европейския съюз“, направление Реферат

 

 

 

 

 

НАТАЛИЯ ТАРАНИНОВА  /6. клас/, ТРЕТО МЯСТО в XXV Национален конкурс на тема „Горди с историята и духовните си достижения – 10 години България в Европейския съюз“, направление Реферат

 

 

 

 

 

НАТАЛИЯ ТАРАНИНОВА  /6. клас/, ПЪРВО МЯСТО в XXV Национален конкурс на тема „Горди с историята и духовните си достижения – 10 години България в Европейския съюз“, направление ЕСЕ

 

 

 

 

Награди на учениците за 2016/2017 учебна година

 

Ванина Бозова /X клас/, СПЕЦИАЛНА НАГРАДА в XXIV Национален конкурс „Априлското въстание“, направление Реферат

 

 

 

 

Мария Стоянова /X клас/, СПЕЦИАЛНА НАГРАДА в XXIV Национален конкурс „Априлското въстание“, направление Реферат

 

 

 

 

 

Награди на учениците за 2015/2016 учебна година

 

Ванина Бозова – ПОБЕДИТЕЛ в националното състезание по български език и литература „Стъпала на знанието“ /IX клас/

 

 

 

 

 

 

Мария Стоянова – ПОБЕДИТЕЛ в националното състезание по български език и литература „Стъпала на знанието“ /IX клас/

 

 

 

 

 

 

НАТАЛИЯ ТАРАНИНОВА  /5. клас/, показан ОТЛИЧЕН резултат на областен кръг на олимпиада по БЕЛ

 

 

 

 

 

Награди на учениците за 2014/2015 учебна година

 

Мария Милушева – ПОБЕДИТЕЛ в националното състезание по български език и литература „Стъпала на знанието“ /XII клас/

 

 

 

 

 

Петя Косакова – ФИНАЛИСТ в националното състезание по български език и литература „Стъпала на знанието“ /XII клас/