Педагогически съветник и логопед

Педагогическият съветник отговаря на потребностите от посредник в отношенията индивид – училищна система. Има служебни контакти с педагогическия персонал и учащите в учебното заведение. Контактува с държавни и общински служби, лаборатории за разработване на психологически тестове и материали. Извършва консултативна дейност на:

  • ученици – по проблеми, свързани с тяхното поведение; с взаимоотношенията с връстници, родители, учители; с личностното и интелектуалното им развитие;
  • учители – по проблеми, произтичащи от взаимодействията с учениците, родителите и колегите им; процедурите по налагане на наказания, съгласно Правилника за вътрешния ред на училището;
  • родители – по проблеми на взаимоотношенията с техните деца; личностното и интелектуално развитие на децата им; кариерно развитие (училищно, професионално и социално) на децата им; взаимоотношенията с училището като институция – училищно ръководство, учители, училищно настоятелство.

Педагогически съветник в СУ „Никола Вапцаров“:

  • Христина Великова Урдева

Логопед в СУ „Никола Вапцаров“:

  • Величка Касапова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *