Отново награди

 

На 04-05 август 2018 година в местността “Предела “ ,там където се срещат Рила,Пирин и Родопи, се проведе XV събор на народното творчество „Пирин пее „. Два дни трите планини се огласяха от песните и ритмите на българските народни песни и хора.

Показаха се и много традиционни обичаи и ритуали.Тази година събитието бе под патронажа на г-жа Цвета Караянчева- Председател на Народното събрание.

Жури и публика бяха завладяни от блестящото представяне на нашите  ученици- Димитър Караянев- VI  клас,Гергана Атанасова -VI клас,Ангел Пиринлиев- IV клас,Мария Ирмиева -IV клас,Анелия Спахиева-IV клас и най-малкият участник от ОДЗ “ Надежда“-Атанас Милушев.

Те представиха обичая “ Прошки-Сирни Заговезни“

Ръководители на групата са г-жа Таня Типова и г-жа Елена Караянева- начални учители в СУ „Никола Вапцаров“,

Учениците много добре представиха обичая ,като показаха че да искаш прошка и да дадеш прошка е най-голямата човешка добродетел.

Изискването от организаторите бе при говора да се използва местен диалект ,което нашите деца направиха умело и спокойно.

Ученици и ръководители получиха специални грамоти подписани от Областния управител на област Благоевград г-н Бисер Михайлов и от кмета на община Разлог -инж. Красимир Герчев.

В края на мероприятието бяха поздравени лично от г-жа Караянчева.

 

Изборът на професия – гарант за моето бъдеще!… Или колко е важно да има професионално и кариерно ориентиране още в училище

В 11-и клас на Средно училище „Никола Вапцаров“ се проведе открит урок по Гражданско образование на тема „Изборът на професия – гарант за моето бъдеще!“. В последния час на класа за тази учебна година единадесетокласниците на г-жа Заприна Глушкова показаха пред гости, учители и ученици как виждат тяхното „УТРЕ“. На откритата практика присъстваха гости от различни професионални направления, различни поколения и различни випуски на училището, които са успели с отлична реализация в живота. Това, което обедини всички бе, че по един или друг начин са успели в живота, намерили са своя път, помъдрели са, получили са своите уроци и в такъв момент споделиха с учениците горчивите уроци на времето.

Не във всяко училище нещата се случват по този начин и не навсякъде се обръща достатъчно внимание на кариерното ориентиране на учениците. Но в хаджидимовското училище това е факт. По изключително интересен начин класният ръководител Глушкова бе представила важни въпроси и проблеми, касаещи бъдещите дванадесетокласници. Аудиторията имаше възможност да се запознае с теорията за кариерното развитие на д-р Джон Холанд. С прекрасна дефиниция на понятието „кариерно ориентиране“ тя запозна всички присъстващи. Бяха разгледани факторите, влияещи върху кариерното развитие. Учениците работеха разделени на групи и обсъждаха различни въпроси от типа:

  • Вълнува ли ви въпроса „Какъв ще стана?“
  • Как виждате себе си след 10 години – какво ще работите, къде ще живеете, кои ще са хората около вас?
  • С кого обсъждате избора на професия? Приятели, родители, не го обсъждате
  • Виждате ли връзка между образованието и професията си?
  • Откъде знаете кой университет е най-добър?
  • Кое е водещо при избора ви за професия – специалността, университета, държавата?

 

Накрая всяка група сподели своето виждане и даде възможност на останалите две да коментират или да задават въпроси, след което учителят ментор прикани някои от гостите да разкаже любопитни факти от неговата професия. С голям интерес учениците изслушаха младия доктор стажант Катерина Бозова, която само преди шест години завърши същото училище. Интересен бе и уредникът на Историческия музей в град Гоце Делчев – Петър Радев, също бивш възпитаник на СУ „Никола Вапцаров“. Накрая като финал отношение взе и г-жа Величка Симеонова, която работи в отдел „Социална закрила“ в Хаджидимово.

Изводът от тази урочна практика е, че адекватното кариерно ориентиране още в училище може да промени ситуацията при младите днес, защото това би могло да помогне за отглеждането на пълноценни професионалисти и на доволни хора в „мир със себе си“. В същото време то е и важна крачка за решаването на проблеми като младежката безработица, трудовата адаптация на деца с увреждания и дори отпадането на ученици от образователната система. Това би могло да ги „излекува“ от безпътицата, която мнозина са поели, защото не са редки случаите, в които учениците започват да учат нещо, защото просто някой им е казал, че е добре платено, или пък нечия родителска амбиция ги е тласнала натам. Груба грешка, след такъв избор бъдещият студент или прекъсва да учи още на първата година, или след време просто не може да намери работа по специалността.

В заключение класният ръководител Глушкова каза, че има много и различни професии – интересни, ярки, увлекателни. Според нея това не е най-важното, а то е да съумеят да направят най-правилния си избор.

Тя каза: „Всяка професия е полезна сама за всички нас, за обществото, за страната, в която живеем. Но най-важното, което обединява всички ни, хората с различни професии – това е нашата човешка същност, нашата доброта и нашата сърдечност, любовта към хората, професионализмът и отговорността пред самите нас. Аз като ваш класен ръководител, вярвам във вас, надяваме се на вас, че именно вие подрастващото поколение ще промените България, ще останете в нея именно заради самата нея.“

 

Лятна академия в СУ“Никола Вапцаров“

 

За шеста поредна година в СУ „Никола Вапцаров“ ,гр.Хаджидимово отвори врати лятна академия. И тази година в нея са включени бъдещите първокласници и сборна група -ученици от II и III клас.

      Вече втора седмица учениците се занимават под ръководството на г-жа Типова и г-жа Райкова-за бъдещите първокласници и г-жа Попова и г-жа Касапова за сборната група.

Учениците се занимават по специално изработени програми,които включват най-вече занимания по интереси,физкултурни занимания,излети до близки местности.

Целта на заниманията за бъдещите първокласници е да привикнат към училищната обстановка,опознаване с останалите деца в групата и учителките.

                         

Групите се състоят от 18 деца-бъдещи първокласници и 23 ученици-сборна група.

Всички те идват с желание и задоволство и участват активно в заниманията.

 

Българският език – лесен и интересен за седмокласниците на СУ „Никола Вапцаров“

Учениците от 7. клас в СУ „Никола Вапцаров“ и тази учебна година приключиха с открит урок по български език и литература според установилата се вече традиция. Вече трета година с преподавателя им по български език и литература – Заприна Глушкова и възпитателя Кипра Праматарова, те провеждат последната седмица от учебната година открит урок по предмета. Под формата на състезание – викторина учениците показаха знанията си, натрупани през учебната година. Проявата кореспондира с целите и задачите на Училищната програма за насърчаване и повишаване грамотността на учениците.

В състезанието взеха участие ученици и от двете паралелки. Надпреварата протече в два кръга, в които състезателите демонстрираха знания, умения и компетентности по български език и литература. Жури от преподаватели по БЕЛ в училището оцени работата на отборите във връзка с владеене на книжовните норми на българския език и оценка на информация от познат и непознат текст. Изключителен интерес предизвика презентацията „Познай кой съм?, включваща любопитни факти за авторите, изучавани през учебната година, както и демонстрираните знания по отношение на правопис, граматика, фразеологизми и логически отношения на думите. А рецитацията на Вазовата творба „Българският език“ в изпълнение на Елза Петелова грабна симпатиите на преподавателите, присъстващи на урока.

Победител в състезанието стана отбор „Хъшове“, последваха го отборите „Вазовци“, „Ботевци“ и „Неразделни“. Госпожа Боянина, директор на училището, връчи грамоти на отборите и на всеки състезател.

„Това е една от поставените задачи на Методическо обединение по хуманитарни науки – да работим за повишаване езиковата грамотност на подрастващите като използваме различни нетрадиционни и интересни за учениците практики“ – сподели преподавателят Глушкова.

14 ученици от СУ „Никола Вапцаров“ на върха по „Стъпалата на познанието”

Вече са известни резултатите от финалния национален кръг на състезанието „Стъпала на знанието. Български език и литература“ за ученици 5 – 12 клас, организирано от Сдружение „10 книги“ и Славянски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Провежда се в два предварителни кръга, като участниците, показали максимален резултат и в двата кръга, се класират за финалния кръг.

Тестовете и темите за текстовете се разработват от Национална комисия. Оценяването на индивидуалните постижения на учениците се извършва от Национална комисия за проверка и оценка, която съставя протокол с резултатите. Оценяването се извършва с точки. Максималният им брой е 50.

Финалният кръг се проведе на 3 май и от хаджидимовските състезатели  четиринадесет ученици се изкачиха на най-високите стъпала на националното състезание. Събитието се превърна в поредния празник на родното слово, на духовността и на знанието.

Сред  отличените ученици се открояват: Наталия Таранинова – 7. клас (50 т.) и Магдалена Влахова – 11. клас (50 т.), които извоюваха от 50/ 50 точки и станаха безспорни победители във финалния кръг на  Националното състезание „Стъпала на знанието“ с преподавател по български език и литература Заприна Глушкова. Нейни ученици са и победителите Яница Москова – 7. клас (48 т.); Мария Параскова – 7. клас (48 т.); Ванина Бозова – 11. клас (48 т.) и Мария Стоянова – 11. клас (48 т.)

Победители са и ученици на нейните колеги по български език и литература:

  • Гергана Атанасова – 6. клас (46 т.) с преподавател Наташа Хутманова
  • Симеон Шопов – 5. клас (47 т.) с преподавател Мария Терзиева
  • Фикрие Чакърова – 8. клас (48 т.) и Вяра Караянева – 8. Клас (46 т.) с преподавател и на двете ученички Венета Атанасова

Добро представяне и за учениците Зорница Попова – 7. клас, Ангел Терзиев – 6. клас, Илия Марваков–5. Клас с по 42 т. и Кристиян Караиванов–5. клас с 40 т.

„Нека не стихва творческият устрем на нашите финалисти!“ – си пожелаха преподавателите, а ръководството на училището в лицето на заместник-директора Вангелия Петрелийска поздрави наградените ученици и техните учители, като им пожела нови бъдещи успехи! Тя каза, че наградите са признание за труда и на учениците, и на учителите, които работят упорито и системно заедно, достигайки върхови постижения в различни национални състезания и литературни конкурси.

Традиция е участието на училището в това състезание от 4 години и това не са първите престижни награди. С успехите си учениците защитават достойно името на училището и община Хаджидимово.

Шест ученика от СУ“ Н.Й. Вапцаров“ град Хаджидимово се класираха на полуфинален кръг на състезанието“HIPPO 2018

През март се проведе предварителния кръг  на HIPPO-2018 – ШЕСТО МЕЖДУНАРОДНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК„АНГЛИЙСКИ БЕЗГРАНИЦИ, организирано от асоциация GLOBAL INPUT и GLOBAL HIPPO ASSOCIATION. В надпреварата взеха участие ученици на възраст от 9 до 19 години от училища в България,Италия,Босна и Херцеговина, Хърватия, Македония, Черна гора, Сърбия,Словения,Албания,Ангола Китай,Кипър,Гърция,Унгария,Индия,Латвия,Монгола,Пакистан,Филипините, Румъния,Турция, Русия,Украйна,Узбекистан и Виетнам.

Кандидатите се състезаваха в 5 категории според нивата по Европейската езикова рамка и положиха  изпит  LCCI PEARSON JETSET.  Изпитът на предварителния кръг от състезанието се състоеше от четене и слушане с разбиране. От СУ „Никола Й.Вапцаров” град Хаджидимово се явиха 36 ученици от V-ти до  XII-ти клас, състезаващи се в петте категории на „Хипо 2018”.Шест  от тях се класираха за полуфиналпрез месец април 2018. Представилите се достойнои  в този кръг са:Кристиян Петров Караиванов– 5 клас, 78 точки от максимални 80.Любомир Кирилов Гелемеров-8 клас,65 точки от максимални за този кръг 75.КостадинГеоргиев Попов-9 клас, 83 точки от максимални 90.Богомил ТрифоновСимитчиев-6 клас,75,5 от максимални 78,Магдалена Тодорова Влахова-11 клас,60 точки от максимални 85,Христо Бориславов Кутов 10 клас,70 точки от максимални 83. Тестовете за полуфиналния кръг на състезанието  се състояха от: компонент четене с разбиране,тест за писане/ 30 въпроса/ и есе.Нивотонаизпитазаполуфиналниякръг  бееднонивона CEFR по-високооттова в предварителниякръг.

Всеки един от шестимата ученици  получи международен сертификат за владеене на английски език.

Шестимата кандидати, които получиха  резултат от 75 % на полуфиналния кръг, но не се класираха за финала, могат да се явят на изпит на същото или на по-високо ниво с отстъпка в таксата. Изпитите с отстъпка за международно признат сертификат по английски език ще се проведат в изпитен център на LCCI, като датата ще бъде обявена допълнително.

Наталия Таранинова от 7. клас на СУ „Никола Вапцаров“ завоюва 1. място в национален конкурс

Наталия Таранинова от 7. клас на СУ „Никола Вапцаров“ завоюва 1. място в национален конкурс за ученическо творчество на тема: „На учителя с любов“. Надпреварата се организира от Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, и е свързана с деня на славянската писменост и българската просвета и култура – 24 май. Церемонията по награждаване се състоя на 24 май в гр. София. Тя получи грамота и парична награда.

В конкурса са участвали ученици от 1 до 12. клас, разпределени в 3 възрастови групи. Те са представили литературно творчество – есе, разказ, стихотворение или рисунки.

В раздела за проза във втора възрастова група първо място спечели Наталия Таранинова от 7. клас в нашето училище. Неин консултант бе учителката й по български език и литература Заприна Глушкова.

За нея и преподавателката й тази учебна година беше късметлийска. Те имаха възможност да се радват на множество награди от национални конкурси, от които 3 първи места, две втори места и няколко трети места.

Участие в международна конференция на учители от СУ „Никола Вапцаров“ – Хаджидимово

На 15 май 2018 г. представители на СУ „Никола Вапцаров“ – Хаджидимово, Заприна Глушкова, Виолета Карамихалева и Вангелия Петрелийска участваха в международната конференция в рамките на проекта „Споделено приятелство“ (L’amitié en partage) – програма „Еразъм + „, организирана в Лозово – Македония. Домакин на конференцията, озаглавена „Мултикултурализъм и толерантност в контекста на професионалното развитие на учителите“, беше училището „Методи Митевски – Брико“ от Лозово. Проектът е финансиран в рамките на Еразъм +, Ключово действие KA201 – Стратегическо партньорство между училища от страна на румънската национална агенция и координаторът на проекта – гимназията „Александър Цвет Бун” в Бакау.

Конференцията беше открита от кмета на Лозово, г-н Великовски. Значението на този проект бе подчертано в приветствената реч, която допринася с нейните цели за създаването на европейските ценности и контекст в македонското образование, както и за подобряване на качеството на професионалното развитие на учителите.

На конференцията присъстваха 40 представители от училища от Македония, България, Румъния, Полша и Италия. Измежду всички тях бяха и преподавателите от СУ „Никола Вапцаров“ – Хаджидимово. Госпожа Заприна Глушкова-главен учител по български език и литература представи доклад на тема: „Опасностите, които крие насилието в училище и начините за предотвратяване“. Чрез него тя каза: „Училището може да играе изключително важна роля за развитието на детската личност, защото децата прекарват по-голямата част от времето си там. Учители, образователни консултанти, училищни психолози, медицински специалисти в училище са едни от най-важни фигури в живота на децата. Често те са първите, които забелязват симптомите на насилие…“. Виолета Карамихалева – учител по английски език, представи доклад на тема: „Предизвикателства за учителитте в мултикултурните класове и училища.“

На конференцията участниците от чужбина представиха опита на Словения,
Косово, Албания, Англия.

Първа копка

На 01.05.2018 г.-Международният ден на труда в двора на училището на СУ „Никола Вапцаров“, гр. Хаджидимово бе направена първата копка на дългоочакваната и мечтана ограда  на училищния двор.Фирма изпълнител е „Престиж-бизнес“, гр.Благоевград.

Досега  училищният двор беше в контакт с много оживена улица,по която ежедневно минават стотици коли до здравния център.

Ръководството на училището и целия учителски колектив беше силно обезпокоено да не се случи пътно-транспортно произшествие.Грижата за живота и здравето на децата е най-важна за колектива на СУ.

Сега всички ученици ще играят в училищния двор,без да има опасност от съприкосновение с колите.

Ръководството на училището изказва огромна благодарност на Министъра на МОН- Красимир Вълчев за разбирането и съпричастността към проблема.Средствата отпуснати за построяването на оградата са от инвестиционната програма на МОН.

                                                           

 

Една вълнуваща среща

По идея на обединението на началните учители на

28.04.2018 г. в  СУ „Никола Вапцаров“ се проведе среща с

поетесата Катерина Кирянова.

 

 

В конферентната зала учениците от I и II клас показаха своите оцветени илюстрации към стихотворенията в

нейната книга „Азбучно хорце“, а второкласниците пяха песни по стихове на поетесата. Г-жа  Кирянова ги завладя със задачите в стихотворна форма и много детски стихотворения. 

 

 

 

Прочетете още Една вълнуваща среща