Ден на толерантността

Ден на толерантността

На 16 ноември 2015 год. учениците от 10″а“ клас на СОУ „Братя Каназиреви“ проведоха семинарен урок на тема „Толерантност“ с класния си ръководител Соня Крънчева.

Какво направихме? Успяхме да изясним какво означава да си толерантен в буквалния смисъл на думата, да видим какво е да си такъв в настоящето. Като цяло се очертава идеята, че сме толерантни, но на практика се оказва, че понякога правим грешка към различните и неравните с нас.

Какви изводи направихме в края на урока? Толерантността трябва да ни съпътства в настоящето. Не трябва да се делим. Да бъдем по-съпричастни. Да бъдем повече хора. Да се уважаваме. Да не се унижаваме. И още много изводи и обещания! Дано да се сбъднат! Дано да сте такива!

толерантност