Уроци по информационни технологии 10 клас

Бази данни: въведение – урок 1

 

Бази данни: създаване на база данни "Кафене Люси" – урок 2

 

Бази данни: начини за въвеждане на данни – урок 3

 

Бази данни: създаване на заявка – урок 4