Национално външно оценяване

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

Важно!ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ІV клас

  •  Български език и литература – 10 май 2017г.
  • Математика – 12 май 2017г.
  • Човекът и природата –  15 май 2017г.
  • Човекът и обществото –  16 май 2017г.

Важно!

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – VІІ клас

  • Български език и литература – 19 май 2017 год.
  • Математика – 22 май 2017год.
  • Чужд език – 29 май 2017 год.

ТЕСТОВЕ  ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016 г.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2014/2015 г.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ, 2015 г.

ТЕСТОВЕ И ВЕРНИ ОТГОВОРИ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2013/2014 г.

ТЕСТОВЕ И ВЕРНИ ОТГОВОРИ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2012/2013 г.

Примерни тестове през учебната 2012/2013 година

ТЕСТОВЕ И ВЕРНИ ОТГОВОРИ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2011/2012 г.

ТЕСТОВЕ И ВЕРНИ ОТГОВОРИ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2011/2012 г.

ТЕСТОВЕ И ВЕРНИ ОТГОВОРИ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2010/2011 г.

ТЕСТОВЕ И ВЕРНИ ОТГОВОРИ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2009/2010 г.

ТЕСТОВЕ И ВЕРНИ ОТГОВОРИ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VI КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2009/2010 г.

ТЕСТОВЕ И ВЕРНИ ОТГОВОРИ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2009/2010 г.

ТЕСТОВЕ И ВЕРНИ ОТГОВОРИ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2007/2008 г.