Колектив

РЪКОВОДСТВО:

Директор: Николай Иванов

Заместник -директор: Радка Петкова

СЧЕТОВОДСТВО:

Главен счетоводител: Анатолий Асенов

ЗАТС: Вирджиния Миткова

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ:

Подготвителен клас:

Росица Василева

НАЧАЛЕН ЕТАП:

1 КЛАС – АНЕЛИЯ ЦАНОВА –  II ПКС

2 КЛАС – Виктория Дикова

3 КЛАС – МАРИЕТА ПЕТРОВА

4  КЛАС – Мария Ганчева

 ВЪЗПИТАТЕЛИ:

1 и 2  КЛАС  – МАРИЯ ПАВЛОВА

3 и 4 КЛАС  – ВАЛЯ ЛИЧЕВА

5 КЛАС – ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА

Прогимназиален и гимназиален етап

Български език и литература – Първолета Петкова-II ПКС

Български език и литература, Руски език – Радинка Великова

Английски език – Олга Бучкова

Математика –  Христина Григорова, Десислава Иванова

Биология,Човекът и природата – Цветелина Трифонова

История и цивилизация – Ирена Петрова

География и икономика – Даниела Спасова

Физика, Химия,Изобразително изкуство – Ирена Тачева

Биология, Химия, ДТИ – Валя Цветкова

Музика, Философия, Гражданско образование  – Силвия Лилова- II ПКС

Информационни технологии – Десислава Иванова

Физическо възпитание и спорт – Ирина Митева –   II ПКС