История на училището

Училището е създадено през 1947 година.През 1959год. от първо единно училище се отделят начален и среден курс. Името "Христо Смирненски" носи от 1960 година. Директор е Димитър Лазаров.Първоначално училището заема 2-ри етаж от сградата на днешният Медицински  университет в гр.Плевен. От 1970 година, месец април училището се премества в новата си сграда на ул.,,Кл.Охридски"№ 22. През есента на 1970 година се обединяват началният и основният курс.От есента на 1981 година училището става ЕСПУ – с класове от детска градина до 11 клас .Първият гимназиален випуск се дипломира през май 1989 година. Във връзка с проведените реформи в образованието училището носи името СОУ – Средно общообразователно училище.