График на учебните часове

Начален етап

I – II клас

1 час 8.15 – 8.50     

2 час – 9.15 – 9.50

3 час – 10.05 – 10.40

4 час – 10.55 – 11.30

5 час – 11.45 – 12.20

III – IV клас

1 час – 8.15 – 8. 55

2 час – 9.15 – 9.55

3 час – 10.05 – 10.45

4 час – 10.55 – 11.35

5 час – 11.45 – 12.25

 

 Прогимназиален и гимназиален етап

1 час – 8.00 – 8.45

2 час – 8.55 – 9.40

3 час – 10.00 – 10.45

4 час – 10.55 – 11.40

5 час – 11.45 – 12.30

6 час – 12.35 – 13.20

7 час – 13.25 – 14.10