България след Освобождението

Конакът във Велико Търново, посторен от самоукия майстор Кольо Фичето. В тази сграда се е състояло първото народно събрание, наречено учредително, на българите след Освобождението. Целта е създаване на първата българска конституция и избирането на първия български княз.

 

 

 

Търновската конституция, приета на 16.04.1879 година от Учредителното събрание във Велико Търново. Създадена е в духа на демократизма и либерализма. Отменена е частично от правителството на Народния фронт веднага след 9 септември 1944, а след референдума от 1946 година и заменена с Конституция на Народна република България.

 

 

 

 

 

 

 

 

Първият български следосвобожденски княз – Александър Йозеф фон Батенберг. Избран е от Учредителното събрание за княз на 17 април 1879 година измежду трима кандидати. На българския престол е до 26 август 1886 година, когато абдикира. По време на неговото управление е извършено Съединението между Княжество България и Източна Румелия, както и разгорялата се малко по-късно Сръбско-българска война.

Екзарх Антим Първи – председател на първия български парламент – Учредителното събрание, което изработва Конституция на Княжество България и избира първият български следосвобожденски княз – Александър І Батенберг

 

 

 

 

Тодор Бурмов – първи министър-председател на Княжество България

Храм -паметник на връх Шипка

 

 

 

 

Паметника на Цал Освободител в София

 

 

 

Стефан Стамболов

 

 

 

Драган Цанков

 

 

 

 

Симеон Радев

 

 

 

 

 

 

Петко Каравелов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продан Тишков-Чардафон, един от организаторите на актът на Съединението между Княжество България и Източна Румелия

 

 

 

 

Картина, представяща чрез символите на Източна Румелия и Княжество България, актът на Съединение, осъществен на 06.09.1885г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Княз /цар Фердинад І Сакскобурготски

 

 

 

 

 

 

 

 

Манифест за обявяване независимостта на България – 22.09.1908г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гоце Делчев

 

 

Яне Сандански

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бойци от Илинденско-Преображенското въстание 1903г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Васил Радославов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александър Стамболийски

 

 

 

Подписването на Нойския мирен договор, с който приключва Първата световна война за България

 

Цар Борис ІІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По-голямата част от информацията и снимковият материал е почерпан от http://bg.wikipedia.org