Държавен план-прием

Статистика на оценките – НВО 7 клас M3-BEL_Mat-7 Заповед за утвърждаване на график на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план- прием за учебната 2021/2022 година на територията на област Видин. Заповед за утвърждаване на  държавен план прием в VIII клас за учебната 2021/2022 г. в област Видин … Продължете с четенето на Държавен план-прием