Фон на страницата

От менюто в лявата част на екрана изберете Външен вид/Фон. Зарежда се страница, в която можете да промените следните настройки:

1. Фоново изображение – с бутоните „Browse…”и „Качване“ имате възможност да изберете картинка от вашия компютър, която да се използва за фон на сайта ви. В полето преглед ще имате възможност да видите как изглежда картинката за фон в сайта ви;

2. Настройки на изгледа – този раздел се появява след като се избере изображение за фон на сайта. Тук имате възможност да изберете позиция на картинката, нейното повторение по страницата и как да се държи при превъртане на страницата;

3. Цвят на фона – имате възможност за избор на цвят на фона. Основният цвят се избира от кръга, а неговото насищане от квадрата в центъра.