Теми

Шаблоните, които се използват в WordPress се наричат теми. Един и същ сайт с различни теми сменя напълно своят облик. Някои теми имат фиксирани параметри като брой колони, ширина, цвят, а други имат собствен контролен панел с опции, където можем да им променяме параметрите или заглавната част, която в WordPress се нарича header.

За да промените темата на вашият сайт от менюто в лявата част на екрана изберете Външен вид/Теми. Зарежда се страница, в горната част на която се вижда активната в момента тема. По-долу се визуализира списък от темите, които могат да се активират.

Под всяка тема има следните хипервръзки:

1. Включване – ако щракнете върху тази връзка ще активирате темата и вашият сайт ще смени своят външен вид;

2. Преглед – при избор на тази опция се показва предварителен преглед на вашият сайт, където можете да видите как би изглеждал той ако използвате тази тема.

Възможно е да търсите тема по зададен критерий. Например ако използвате ключова дума blue, ще се покажат само теми, при които е използван син цвят.

Обикновено когато правите нов сайт темата за него се избира в началото или по време на неговото изработване и рядко се променя. Но е възможно да се използват различни теми за всеки годишен сезон или те да се променят по празници като Нова година, Великден, Осми март и други. Можете да сменяте темата на своя сайт толкова често колкото желаете, но трябва да съобразявате дали темата, която сте харесали е подходяща за тематиката, текста и изображенията на сайта.