Постоянни връзки

По подразбиране WordPress използва адреси, които съдържат въпросителни знаци и много цифри в себе си. Затова може да създавате собствени формати на адресите на постоянните връзки към публикациите и архивите.Това може да подобри външния вид и използваемостта на връзките в сайта. Моята препоръка е да ползвате първия или втория вариант.