Общи настройки

В раздела „Общи настройки“ се попълват данни свързани със заглавието и описанието на сайта, формат на датата и часа, часовата зона. Първоначално полетата са попълнени с данни по подразбиране, които вие трябва да промените. Първото изображение показва настройките по подразбиране, а второто след направените промени.