Настройки за четене

Промяната на полетата, показани в тази страница, ще се отрази на начина на визуализация на сайта ви. Предварително трябва да различавате понятията статична страница и публикация.

Статична страница – това е страница от вашият сайт, която се променя относителни рядко. След първоначалното създаване и оформяне, тя вероятно ще бъде променяна 1-2 пъти в годината или по-рядко.

Публикация – даване на гласност на информация, която отразява актуални обществено-политически и други проблеми на съвременността. Информацията, която дава публикацията е преходна и динамична. Всяка нова публикация измества предходните надолу в страницата.

1. Началната страница показва – в това поле се избира какво да показва началната страница на вашият сайт – статични страница или вашите последни публикации. В зависимост от вида на вашият сайт в това поле се прави различен избор. Ако създавате блог или друг вид сайт, в който често се публикуват нови статии и те са първата информация, която желаете да види посетителя, тогава изберете „Вашите последни публикации“. Ако създавате сайт, в който рядко ще се публикува нова информация и той се състои от няколко постоянни страници изберете полето „Статична страница“. В този случай трябва да определите коя страница ще бъде начална за вашият сайт, както и страницата за публикации ако имате такава.

2. В блога се показват най-много – при сайтовете тип блог базирани на чести публикации трябва да определите, колко статии ще вижда посетителя на страницата. Стойността 10 за това поле е много добър избор, но вие можете да промените тази стойност в зависимост от тематиката и дизайна на сайта.

3. Хранилките показват последните – според мен думата „хранилка“ е не особено точен превод според мен на английският термин RSS Feeds.

В статия на Wikipedia този термин е обяснен така:

RSS (на английски: Really Simple Syndication) е софтуерен механизъм за обмен на новини между два сайта или между сайт и потребител. Представлява набор от формати за захранване с информация от световната интернет мрежа. RSS форматите са специфично-форматирани в XML.

Използва се от програми или онлайн услуги, наречени агрегатори, които могат автоматично да получават и показват последните новини от произволен брой информационни канали (rss feeds / т. нар. хранилки). Технологията позволява на всеки желаещ да се абонира и информира за въпросните услуги.

RSS може да бъде визуализиран директно посредством софтуер за четене в друг уебсайт на екрана на клиентски компютър или на мобилно устрйство – телефон, таблет или медиен плеър. Технологията позволява абониране и получаване едновременно на информация от стотици сайтове без те да бъдат директно посещавани. За ползване на услугата е необходимо инсталиране на RSS четец.

Според мен правилният термин на български за тези технология би трябвало да е RSS емисия или само Емисия.

RSS се използва чрез специален софтуер, наречен RSS четец, за по-бърз и лесен достъп до информацията в сайтове, които често обновяват своето съдържание. Желателно е стойността в това поле да е същата като в предходното.

4. За всяка публикация в хранилката се показва – това поле контролира дали RSS емисията ще дава достъп на читателите до пълния текст на публикациите или само на част от него, като целият текст се чете на сайта. Препоръчвам ви да оставите „Пълен текст“.

5. Кодировка на публикациите, страниците и хранилките – това поле касае кодовата таблица при визуализация на вашия сайт. Желателно е да не го променяте.