Настройки за публикуване

В тази страница се извършат някои настройки за публикуване. Единствената настройка, която може да се промени е да се сложи отметка на полето„Нека WordPress поправя невалиден XHTML код автоматично“. Целта е да се поправя некоректния HTML код, но можете да не правите никакви промени в тази страница.