Настройка на тема

Настройките ви дават възможност да промените изображението в горната част на екрана, да смените фона и цветовата палитра, да промените позицията на лентата с менютата и много други. Всяка тема за WordPress има различни функционалности и съответно различни настройки. В случая ще разгледаме темата Twenty Eleven и нейните настройки. Имайте предвид, че другите теми могат да имат аналогични настройки, както и напълно различни.

Допълнителни настройки

Фон на страницата

Заглавна картинка