Коментари

Коментарите дават възможност на посетителите на сайта ви да изразят своето мнение към публикации и страниците му. Ако се разрешили коментарите под всяка публикация ще се появява поле, където може да се напише кратък текст и да се изпрати. Одобрените коментари се появяват, когато публикациите се разглеждат самостоятелно, но не и в началната страница. Ако желаете да видите коментарите към дадена публикация трябва да щракнете върху нейното заглавие.

За да управлявате вашите коментари от менюто в лявата част на екрана трябва да изберете Коментари. Зарежда се страница, в която се виждат коментарите направени към вашите публикации, като последните са най-отгоре. Във вашият сайт първоначално има един примерен коментар.

За да управлявате коментарите посочете този, който желаете с мишката и под него ще се покажат възможности за неодобряване, отговор, редактиране, маркиране като спам или изтриване.