Заглавна картинка

За да промените настройките свързани със заглавното изображение от менюто в лявата част на екрана изберете Външен вид/Заглавна картинка. Зарежда се страница, в която можете да установите следните настройки:

1. С бутоните „Browse…“и „Качване“ имате възможност да изберете картинка от вашия компютър, която да се използва за заглавна картинка на сайта ви. В полето преглед ще имате възможност да видите как изглежда горната част на сайта ви. Картинки с размери точно 1000×288 пиксела ще бъдат използвани непроменени, ако размерът е различен на следващия екран ще имате възможност да изрежете част от изображението;

2. Изображения по подразбиране – имате възможност да изберете някое от стандартните изображения за темата или те да се сменят на случаен принцип. Тук можете да изтриете и изображение, което се качили по-рано, но не ви харесва как изглежда;

3. Показване на текст – в този раздел можете да изберете дали да се показва заглавието на сайта като текст над картинката и какъв цвят да бъде или да не се показва.