Допълнителни настройки

От менюто в лявата част на екрана изберете Външен вид/Допълнителни настройки. Зарежда се страница, в която можете да промените следните настройки:

1. Color Scheme – избор на цветова схема на темата (светла и тъмна);

2. Link Color – избор на цвят за хипервръзките в сайта;

3. Default Layout – позициониране на основното съдържание на сайта (вляво, вдясно, една колона(без лента за навигация).