Външен вид на сайта

Външният вид на вашият сайт зависи от темата, джаджите, които ще подберете и организацията на менютата. Всички тези елементи подбрани и настроени по различен начин дават уникален стил на вашия сайт.

Теми

Джаджи

Менюта

Настройка на тема

Допълнителни настройки

Фон на страницата

Заглавна картинка