Стратегия за развитието на НУ “ Проф.. П. Нойков“ 2020 / 2024 година

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2020-2024г