План за действие и финансиране на дейностите по изпълнение на приоритетите в стратегия за развитие на НУ „Проф. П. Нойков“ 2020 – 2024 г.

План за действие и финансиране на дейности стратегия