График за обучение на ученик в условията на чл.115 а, ал.4, т.2 от ЗПУО за първи срок на учебната 2020-2021г.

график ОРЕС IV клас

График обучение ученик II клас