График за обучение на ученик в условията на чл.115 а, ал.4, т.2 от ЗПУО за учебната 2020-2021г.

График ОРЕС IV клас – втори срок

График ОРЕС III клас – втори срок

График обучение ученик II клас