НОВИНИ

ГОДИШНИ ИЗПИТИ

5 – 6 клас – 12 юни – 13.00 ч., зала 106 – Я. Райчева, Г. Спасов

7 клас – 13 юни – 13.00 ч., зала 106 – Я. Райчева, Г. Спасов

8 – 11 клас – 24 – 25 юни – 13.00 ч., зала 106 – Я. Райчева, П. Нейчева

ПРЕДСТОЯЩО …