Учебна Програма за 2-ри срок

Утвърдил:
инж. Лина Стойчева
Директор на ПГ по транспорт
Клас ІХ-а  1 гр.  № на учител ІХ-а  2 гр. 
понеделник 1 Химия и опазване на околната среда 10 1 Химия и опазване на околната среда 10
2 Физика и астрономия 10 2 Физика и астрономия 10
3 Математика 6 3 Математика 6
4 Психология и логика 9 4 Психология и логика 9
5 Български език и литература 2 5 Български език и литература 2
6 География и икономика 8 6 География и икономика 8
7 Биология и здравно образование 10 7 Биология и здравно образование 10
вторник 1 Български език и литература 2 1 Български език и литература 2
2 Биология и здравно образование 10 2 Биология и здравно образование 10
3 Руски език – II ЧЕ 3 3 Техническо чертане 17
4 Руски език – II ЧЕ 3 4 Английски език – I ЧЕ 4
5 Електротехника 17 5 Английски език – I ЧЕ 4
6 Физика и астрономия 10 6 Физика и астрономия 10
7 Час на класа 4 7 Час на класа 4
сряда 1 УП по обработка на материали 15 1 Информатика 5
2 УП по обработка на материали 15 2 Информатика 5
3 УП по обработка на материали 15 3 Информационни технологии 5
4 История и цивилизация 7 4 История и цивилизация 7
5 Електротехника 17 5 Математика 6
6 Физическо възпитание и спорт 11 6 Физическо възпитание и спорт 11
7 Химия и опазване на околната среда 10 7 Химия и опазване на околната среда 10
четвъртък 1 Информатика 5 1 УП по общопрофесионални умения 14
2 Информатика 5 2 УП по общопрофесионални умения 14
3 Информационни технологии 5 3 УП по общопрофесионални умения 14
4 Английски език – I ЧЕ 4 4 УП по общопрофесионални умения 14
5 Физическо възпитание и спорт 11 5 Физическо възпитание и спорт 11
6 География и икономика 8 6 География и икономика 8
петък 1 Български език и литература 2 1 Български език и литература 2
2 Електротехника 17 2 Руски език – II ЧЕ 3
3 Английски език – I ЧЕ 4 2 Руски език – II ЧЕ 3
4 Английски език – I ЧЕ 4 4 Техническо чертане 17
5 История и цивилизация 7 5 История и цивилизация 7
6 Математика 6 6 Математика 6
7 СИП – ИТ 6
8 СИП – ИТ 6
Клас Х-а № на учител Х-б № на учител
понеделник 1 Английски език – I ЧЕ 4 1 Математика 6
2 Английски език – I ЧЕ 4 2 Етика и право 9
3 Техническа механика 17 3 Техническа механика 13
4 Икономика 17 4 Двигатели с вътрешно горене 13
5 Химия и опазване на околната среда 10 5 Електротехника и електроника 17
6 Физическо възпитание и спорт 11 6 Химия и опазване на околната среда 10
7 География и икономика 8
вторник 1 Учебна практика електромонтажна 15/16 1 Руски език – II ЧЕ 3
2 Учебна практика електромонтажна 15/16 2 Руски език – II ЧЕ 3
3 Учебна практика електромонтажна 15/16 3 Български език и литература 2
4 Електроника 17 4 УП по двигатели с вътрешно горене 14/16
5 Физическо възпитание и спорт 11 5 УП по двигатели с вътрешно горене 14/16
6 Математика 6 6 УП по двигатели с вътрешно горене 14/16
7 Час на класа 10 7 Час на класа 16
сряда 1 География и икономика 8 1 История и цивилизация 7
2 Български език и литература 2 2 География и икономика 8
3 Техническа механика 17 3 Английски език – I ЧЕ 4
4 Електроника 17 4 Английски език – I ЧЕ 4
5 История и цивилизация 7 5 Физика и астрономия 10
6 Физика и астрономия 10 6 Математика 6
7 Информационни технологии І гр. 5
четвъртък 1 Български език и литература 2 1 Двигатели с вътрешно горене 13
2 Английски език – I ЧЕ 4 2 Електротехника и електроника 17
3 Английски език – I ЧЕ 4 3 Техническа механика 13
4 Техническа механика 17 4 Физическо възпитание и спорт 11
5 Биология и здравно образование 10 5 География и икономика 8
6 Етика и право 9 6 Български език и литература 2
7 Информационни технологии ІІ гр. 5 7 Биология и здравно образование 10
петък 1 Икономика 17 1 История и цивилизация 7
2 История и цивилизация 7 2 Български език и литература 2
3 Български език и литература 2 3 Математика 6
4 Математика 6 4 ИТ / УП по двигатели с вътрешно горене 5/16
5 Руски език – II ЧЕ 3 5 УП по двигатели с вътрешно горене 14/16
6 Руски език – II ЧЕ 3 6 УП по двигатели с вътрешно горене / ИТ 14/5
7 Физическо възпитание и спорт 11
Клас ХІ-а  1 гр. № на учител ХІ-а  2 гр. № на учител
понеделник 1 Безопасност на движение по пътищата 15 1 Безопасност на движение по пътищата 15
2 Математика 6 2 Математика 6
3 Английски език – I ЧЕ 4 3 Автотранспортна техника 12
4 Английски език – I ЧЕ 4 4 Експлоатация на автотранспортната техника 12
5 Физическо възпитание и спорт 11 5 Физическо възпитание и спорт 11
6 Български език и литература 2 6 Български език и литература 2
вторник 1 Физика и астрономия – ЗИП 10 1 Физика и астрономия – ЗИП 10
2 Английски език – I ЧЕ 4 2 Автотранспортна техника 12
3 Електрообзавеждане на автомобила 12 3 Двигатели с вътрешно горене 13
4 Математика 6 4 Математика 6
5 Български език и литература 2 5 Български език и литература 2
6 Безопасност на движение по пътищата 15 6 Безопасност на движение по пътищата 15
7 Час на класа 6 7 Час на класа 6
сряда 1 Електрообзавеждане на автомобила 12 1 Английски език – I ЧЕ 4
2 Устройство на автомобила 13 2 Английски език – I ЧЕ 4
3 История и цивилизация 7 3 История и цивилизация 7
4 Математика – ЗИП 6 4 Информационни технологии – ЗИП 5
5 УП – лабораторна по ел.машини – І и ІІ гр. 15/16 5 Двигатели с вътрешно горене 13
6 УП – лабораторна по ел.машини – І и ІІ гр. 15/16 6 Автотранспортна техника 12
7 УП – лабораторна по ел.машини – І и ІІ гр. 15/16 7 История и цивилизация – ЗИП 7
четвъртък 1 Предприемачество 17 1 Експлоатация на автотранспортната техника 12
2 Устройство на автомобила 13 2 Автотранспортна техника 12
3 Български език и литература 2 3 Български език и литература 2
4 Философия 9 4 Философия 9
5 УП по специалността – І и ІІ гр. 15/16 5 УП по автотранспортна техника 14
6 УП по специалността – І и ІІ гр. 15/16 6 УП по автотранспортна техника 14
7 УП по специалността – І и ІІ гр. 15/16 7 УП по автотранспортна техника 14
петък 1 УП по специалността – І и ІІ гр. 15/16 1 УП по автотранспортна техника 14
2 УП по специалността – І и ІІ гр. 15/16 2 УП по автотранспортна техника 14
3 УП по специалността – І и ІІ гр. 15/16 3 УП по автотранспортна техника 14
4 Български език и литература – ЗИП 3 4 Български език и литература – ЗИП 3
5 Физическо възпитание и спорт 11 5 Физическо възпитание и спорт 11
6 История и цивилизация 7 6 История и цивилизация 7
Клас ХІІ-а № на учител ХІІ-б № на учител
понеделник 1 Свят и личност 9 1 УП по автотранспортна техника 14/16
2 Проектиране на ел.с-ми на автомобила І,ІІ гр. 12/13 2 УП по автотранспортна техника 14/16
3 Български език и литература 2 3 УП по автотранспортна техника 14/16
4 УП по специалността – І и ІІ гр. 15/14 4 Математика 6
5 УП по специалността – І и ІІ гр. 15/14 5 Свят и личност 9
6 УП по специалността – І и ІІ гр. 15/14 6 Производствена практика 16
7 УП по специалността – І и ІІ гр. 15/14 7 Производствена практика 16
вторник 1 Проектиране на ел.с-ми на автомобила І,ІІ гр. 12/13 1 Английски език по професията 4
2 Математика 6 2 Български език и литература 2
3 Английски език по професията 4 3 Математика 6
4 Физическо възпитание и спорт 11 4 Двигатели с вътрешно горене 13
5 Електронни системи в автомобила 12 5 Химия и опазване на околната среда -ЗИП 10
6 Час на класа 5 6 Физическо възпитание и спорт 11
7 Час на класа 2
сряда 1 Български език и литература 2 1 УП по автотранспортна техника 14/16
2 История и цивилизация – ЗИП 7 2 УП по автотранспортна техника 14/16
3 Електронни системи в автомобила 12 3 УП по автотранспортна техника 14/16
4 Български език и литература – ЗИП 2 4 Автотранспортна техника 12
5 Производствена практика 14 5 Физическо възпитание и спорт 11
6 Производствена практика 14 6 Икономика 17
четвъртък 1 Учебна практика по диагностика – I, II гр. 15/16 1 Свят и личност 9
2 Учебна практика по диагностика – I, II гр. 15/16 2 Философия – ЗИП 9
3 Учебна практика по диагностика – I, II гр. 15/16 3 Експлоатация на автотранспортната техника 12
4 Учебна практика по диагностика – I, II гр. 15/16 4 Български език и литература 2
5 Свят и личност 9 5 Английски език по професията 4
6 Физическо възпитание и спорт 11 6 Икономика 17
7 Философия – ЗИП 9
петък 1 Английски език по професията 4 1 Автотранспортна техника 12
2 Английски език по професията 4 2 Двигатели с вътрешно горене 13
3 Проектиране на ел.с-ми на автомобила І,ІІ гр. 12/13 3 Икономика 17
4 Проектиране на ел.с-ми на автомобила І,ІІ гр. 12/13 4 Български език и литература – ЗИП 2
5 Математика 6 5 Експлоатация на автотранспортната техника 12
6 Български език и литература 2 6 Здравословни и безопасни условия на труд-ЗИП 12
          Легенда:
ИТ – Информационни технологии
БЕЛ – Български език и литература
УП – Учебна практика
ЛП – Лабораторна практика
ЗБУТ – Здравословни и безопасни условия на труд
ОПУ – Общопрофесионални умения
ДВГ – Двигатели с вътрешно горене
ХПУ – Хидравлични и пневматични устройства
ЗИП – Задължително избираем предмет
час                          период имена
1   7,30 –  8,15 часа 1 инж.Лина Любомирова Стойчева
2   8,20 –  9,10 часа 2 Райна Димчова Георгиева
3   9,30 – 10,15 часа 3 Даниела Иванова Доцина
4 10,25 – 11,10 часа 4 Елена Емилова Рашева
5 11,20 – 12,05 часа 5 Венеция Манолова Бойчева
6 12,15 – 13,00 часа 6 Людмила Бориславова Златанова
7 13,10 – 13,55 часа 7 Славянка Иванова Димитрова
8 14,05 – 14,50 часа 8 Веска Димитрова Ангарева
9 15,00 – 15,45 часа 9 Валя Недева Шукадарова
10 Валя Георгиева Атанасова
11 Виктор Василев Бонев
12 инж.Емил Атанасов Георгиев
13 инж.Богдан Найденов Георгиев
14 Иванчо Кирилов Кацарски
15 инж.Кирил Владимиров Данаилов
16 инж.ДимитърРайчев Белчински
17 инж.Любка Иванова Миланова
18 Иван Маноилов Иванов