ЗА УЧЕНИЦИТЕ

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ НА УЧИНИЦИТЕ ОТ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ-СЕПТЕМВРИ 2016Г.

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ НА УЧИНИЦИТЕ ОТ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ-СЕПТЕМВРИ 2016Г.

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ НА УЧИНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ-СЕПТЕМВРИ 2016Г.

 

РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ

Уважаеми зрелостници,

На интернет адрес  http://rsvu.mon.bg/rsvu3/?locale=bg може да се запознаете с висшите учебни заведения и  техният рейтинг.

 

 

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ГРАФИК ОКТОМВРИ-НОЕМВРИ 2014 – ІХ КЛАСХ КЛАС

ХІ КЛАС ХІІ КЛАС .

 

  УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЗАДОЧНА ФОРМА В 9,10,11 И 12 КЛАС, ЩЕ ЗАПОЧНАТ ОТ 07.10.2014Г.(ВТОРНИК).РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЧАСОВЕТЕ ПО ПРЕДМЕТИ, ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАНО ДОПЪЛНИТЕЛНО.  


ДНЕВЕН РЕЖИМ НА ПГСС „В.ЛЕВСКИ“ ГРАД ПЪРВОМАЙ