ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Ръководството на ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай има удоволствие да Ви покани на родителска среща, която ще се проведе на 8.10.2016Г. от 17,30 часа в сградата на училището.

Дневен ред:

 1. Запознаване с функциите,правилата ,задълженията и дейностите на обществените съвети- ІІІ етаж – Актова зала.
 2. Избор на представител на родителите в общото събрание по кабинети на паралелките.

Надяваме се, че ще уважите това важно събитие за Вашите деца и наши ученици.

С уважение,

Росица Генова – директор

Публикувано в Без категория | Коментирайте

ЗАДОЧНА ФОРМА -ЗАПОВЕД ЗАНЯТИЯ И ИЗПИТИ

СЕСИЯ ОКТОМВРИ – НОЕМВРИ 2016г.- ЗАНЯТИЯ И ИЗПИТИ -УЧЕНИЦИ ОТ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ- ГРАФИК ТУК

Публикувано в Без категория | Коментирайте

ЧЕСТИТ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Заповядайте на 15 септември 2016г. с начало 9.00 часа в ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай  заедно да споделим първият учебен ден .

Публикувано в Без категория | Коментирайте

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА 2016-2017 УЧЕБ.ГОД.- СВОБОДНИ МЕСТА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

ПГСС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР.ПЪРВОМАЙ обявява свободни места за прием на ученици за учебната 2016-2017 година:

 

Повече информация може да получите на обявените телефони и електронна поща в раздел  за контакти и на страницата на сайта ПРИЕМ.

Публикувано в Без категория | Коментирайте

ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИТЕ СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ 2016

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

В Раздел НОВИНИ/ЗА УЧЕНИЦИТЕ са публикувани ГРАФИЦИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ДНЕВНА,ЗАДОЧНА И САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ.ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ ЗАПОЧВАТ ОТ 01 СЕПТЕМВРИ 2016Г.

Публикувано в Без категория | Коментирайте

ВАЖНО!!!ДЗИ ПРЕЗ АВГУСТ

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,

На официалната страница на Министерството на образованието може да се запознаете с новата организация за провеждане на Държавните зрелостни изпити по модули.Препратка към страницата: ТУК

ЕКИПЪТ НА ПГСС“В.ЛЕВСКИ“ГР.ПЪРВОМАЙ ВИ ПОЖЕЛАВА УСПЕХ.

Публикувано в Без категория | Коментирайте

Важно за преподавателите

Уважаеми колеги,

Във връзка с публикуваният „Календар на Директора на неспециализирано училище на дейностите след влизане в сила на Закона за предучилищното и училищно образование“ и  ангажиментите на педагогическият колектив по изготвянето и приемането на училищните  документи за учебната 2016/2017 година, Ви информирам, че всички са на работа на 1 септември 2016г.

Генова 

Публикувано в Без категория | Коментирайте

ПРИЕМ СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ -ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

ВАЖНО!!!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ,

Съгласно утвърденият от Министъра на образованието и науката график за прием след основно образование на 06.07.2016г. ще бъдат обявени резултатите от първо класиране в сградата на ПГСС“Васил Левски“ гр.Първомай. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛАСИРАНЕТО МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ на  06.07.2016г. -Учебна сграда ІІ етаж, крило Администрация. Работно време – 7.30-15.30 часа.

Благодарим на всички кандидатстващи ,които избраха нашата гимназия за техен път към бъдещето. Честито на приетите.

Публикувано в Без категория | Коментирайте

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ СЛЕД VІІ КЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, Информираме Ви, че: Сроковете за записване на учениците приети на І-во класиране са: от 28.06.2016г. до 30.06.2016г. включително от 7.30  до 16.00 часа -ІІ етаж Учебна сграда на ПГСС“В.Левски“ гр.Първомай – Администрация. Записването в ПГСС „В.Левски“ … Има още

Още галерии | Коментирайте

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС ОТНОСНО ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВО, ВТОРО И ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

ЗА ПРОФЕСИЯ ИКОНОМИСТ,СПЕЦИАЛНОСТ ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК-ПРИЕМ 2016-2017 УЧЕБНА ГОДИНА


Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с предстоящото подаване на документи за участие в приема  по Наредба 11 от 28 март 2005г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища, Ви информираме за следното:

Документи, които трябва да се представят от кандидатите:

 • Оригинал и копие на удостоверението за завършен VІІ клас.
 • Оригинал и копие от медицинско свидетелство (само за кандидатстващите за специалности от професии или профили „Изкуства“ и „Спорт“).
 • Оригинал на служебната бележка за оценките от положените приемни изпити за сверяване (за учениците от други региони и копие).
 • Оригинал и копие на документ, издаден от МОН, удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или трето място на националния кръг на олимпиадата по български език и литература и на олимпиадата по математика, когато кандидатът се ползва от правото си по чл.14, ал.4 от Наредба 11/28.03.2005г. да участва в класирането с оценка отличен (6) вместо резултат от приемен изпит по съответния учебен предмет.
 • Оригинал и копие на служебна бележка, издадена от МОН въз основа на извлечение от протокол, подписан от националната комисия, която удостоверява, че ученикът е включен в окончателния състав на националния отбор, определен за участие в международна олимпиада по съответния учебен предмет, когато кандидатът се ползва от правото си по чл.14, ал.5 от Наредба 11/28.03.2005г. да участва в класирането с оценка отличен (6) вместо резултат от приемен изпит по съответния учебен предмет.

След сверяване, оригиналите се връщат.

Ученикът задължително представя на длъжностното лице, приемащо заявлението, служебната бележка за оценките от положените приемни изпити за сверяване на вписания входящ номер.

Бланка на заявлението, което се подава, се предоставя от комисията.

Заявлението се попълва четливо, като желанията се вписват с точното наименование на училището, профила или специалността от професия, без да се допускат зачертавания и корекции.

Центрове за подаване на документи за участие в приема на ученици, кандидатстващи след завършен VІІ клас (първо и трето класиране):

Пловдив:

 • ГХП “Св. св. Кирил и Методий”, ул. “Хан Кубрат” № 15
 • СОУ “Св. Климент Охридски”, бул. “Васил Априлов” № 5
 • СОУ “Пейо Яворов”, бул. “България” № 136
 • СОУ “Св. Софроний Врачански”, ЖР “Тракия”, ул. “Съединение” № 53

Асеновград:

 • ОУ „Петко Каравелов”, ул. “Асен Карастоянов” № 16

Карлово:

 • ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, ул. “Васил Караиванов” № 4

Учениците от други региони подават заявления само в СОУ “Св. Софроний Врачански”, ЖР “Тракия” , гр. Пловдив.

Комисиите за приемане на документи по центровете ще работят от 08.00 ч. до 18.00 ч. в работните дни от 16 до 21 юни 2016 г.  за участие в първи етап на класиране и от 11 до 13 юли 2016 г. за участие в трети етап на класиране.

Резултатите от първото класиране ще бъдат оповестени на 27 юни 2016 г. Учениците ще могат да проверят класирането си  в сайта на МОН по ЕГН и входящ номер, когато кандидатстват за училища в региона, в който са полагали изпитите. Когато учениците кандидатстват за училище в друг регион, в който не са полагали изпити, проверката на класирането се извършва по ЕГН и избор на съответния регион.

Класираните на първи етап ученици се записват в училището, в което са класирани от 28 юни до 30 юни 2016 г.

Учениците, които не са класирани по нито едно от желанията си (САМО ПОДАЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЪРВИ ЕТАП)  автоматично участват във втори етап на класиране.

Учениците ,които не са подали заявление за участие в класиране на първи етап, не могат да участват на класиране за втори етап.Те имат право да подават заявление само на трети етап на класиране.

Учениците, които желаят да участват във втори етап на класиране (класирани по второ или следващо желание на първи етап), подават заявление в училището, в което са класирани на първи етап. Образец на заявление за участие във втори етап на класиране се предоставя от училището, в което ученикът е приет на първи етап на класиране. В заявлението учениците не може да променят и пренареждат желанията си. Участниците във второ класиране запазват мястото си от първо класиране само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание.

Резултатите от втори етап на класиране ще бъдат оповестени до 4 юли 2016 г.  Проверката на класирането се осъществява по описания на първо класиране  начин.

Класираните на втори етап ученици се записват в училището, в което са класирани от 5 юли до 7 юли 2016 г.

Незаетите места след записването на учениците от втори етап ще бъдат обявени в сайта на РИО на 8 юли 2016 г.

Резултатите от трети етап на класиране ще бъдат оповестени до 15 юли 2016 г.  Проверката на класирането се осъществява по описания на първо класиране  начин.

Класираните на трети етап ученици се записват в училището от 18 юли до 19 юли 2016 г.

 

Публикувано в Без категория | Коментирайте