НВО и ДЗИ

16_zap_NVO; за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в 4. клас, в 7. клас, в 8. и в 10. клас през учебната 2016 – 2017 година

Онлайн оценяване на дигитални компетенции  за 10 клас

12-16 юни 2017г.

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити 2017г., както следва:

16_zap_DZI; за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2016 – 2017 година

Сесия май-юни 2017г.

19 май – Български език и литература;

22 май – Втори държавен зрелостен изпит;

в периода 26 май – 2 юни – Държавни зрелостни изпити по желание на ученика.

Сесия август-септември 2017г.

28 август – Български език и литература;

29 август – Втори държавен зрелостен изпит;

в периода 28 август– 5 септември –Държавни зрелостни изпити по желание на ученика.