ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

      ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА СА СФОРМИРАНИ ДВЕ ГРУПИ ПО ЗАНИМАНИЯ С ИНТЕРЕСИ: ОПОЗНАВАМ РОДНИЯТ ГРАД И ОТГОВОРНИ И БЕЗОПАСНИ НА ПЪТЯ