Съобщения

Държавен изпит по теория за придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация: 09.06.2014г. от 8.00 часа. Явяване в двора на училището 7.30ч.

Държавен изпит по практика за придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация: 10.06.2014г. от 14.00 часа.